Observation af Smalbladet Klokke

De senest indberettede arter i Naturbasen: