Observation af Almindelig Gyldenris

De senest indberettede arter i Naturbasen: