Observation af Lyngmåler

De senest indberettede arter i Naturbasen: