Observation af Apotomis betuletana

De senest indberettede arter i Naturbasen: