Observation af Lachesilla pedicularia

Indberettet af: Elisabeth Siegel
9 visninger
29. august 2021


Lachesilla pedicularia 2 Imago han+hun i parring


MidtjyllandLachesilla pedicularia (Lachesilla pedicularia)
Parring hos barklus er ikke noget, man ser ret ofte. Hos en del arter sker formeringen "rutinemæssigt" ved partenogenese, hvor hunner "kloner" sig selv uden hanners mellemkomst. Disse arter vil være dem, hvor hanner er i meget stærkt mindretal, sommetider endda tilsyneladende ikke-eksisterende over geografiske områder af meget betydelig udstrækning. Hos andre barklusarter er hanners eksistens velkendte for forskerne, men deres relative antal er stadig så lavt i forhold til antallet af hunner, at man mener, at de givne arter som helhed opretholder sig selv ved en blanding af kønnet formering og partenogenese. Endelig er der arter, hvor antallet af hanner og antallet af hunner er fordelt så nogenlunde ligeligt, og hvor alm. kønnet formering derfor er normen. Ifølge Nationalnyckelns bind om barklus fandt man ved en større registrering af barklusbestanden i Sverige i 1950-80, at antallet af hanner androg 34% af det ialt indsamlede antal individer af arten Lachesilla pedicularia. Foto: Elisabeth Siegel
Lachesilla pedicularia (Lachesilla pedicularia)
Parring hos barklus er ikke noget, man ser ret ofte. Hos en del arter sker formeringen "rutinemæssigt" ved partenogenese, hvor hunner "kloner" sig selv uden hanners mellemkomst. Disse arter vil være dem, hvor hanner er i meget stærkt mindretal, sommetider endda tilsyneladende ikke-eksisterende over geografiske områder af meget betydelig udstrækning. Hos andre barklusarter er hanners eksistens velkendte for forskerne, men deres relative antal er stadig så lavt i forhold til antallet af hunner, at man mener, at de givne arter som helhed opretholder sig selv ved en blanding af kønnet formering og partenogenese. Endelig er der arter, hvor antallet af hanner og antallet af hunner er fordelt så nogenlunde ligeligt, og hvor alm. kønnet formering derfor er normen. Ifølge Nationalnyckelns bind om barklus fandt man ved en større registrering af barklusbestanden i Sverige i 1950-80, at antallet af hanner androg 34% af det ialt indsamlede antal individer af arten Lachesilla pedicularia. Foto: Elisabeth Siegel

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

De senest indberettede arter i Naturbasen: