Observation af Gylden furebambus

De senest indberettede arter i Naturbasen: