Observation af Spids Bøgebladgalmyg

De senest indberettede arter i Naturbasen: