Observation af Mark-Champignon

Indberettet af: Yvonne Engmann
1 visning
31. august 2020


Mark-Champignon (Agaricus campestris) fåtallig


SjællandMark-Champignon (Agaricus campestris)
Foto: Yvonne Engmann

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Slangehoved (Echium vulgare)
Slangehoved
Echium vulgare
Lille Kålsommerfugl (Pieris rapae)
Lille Kålsommerfugl
Pieris rapae
Læge-Oksetunge (Anchusa officinalis)
Læge-Oksetunge
Anchusa officinalis
Sitka-Gran (Picea sitchensis)
Sitka-Gran
Picea sitchensis
Aften-Pragtstjerne (Silene latifolia ssp. alba)
Aften-Pragtstjerne
Silene latifolia ssp. alba
Almindelig Brombær (Rubus plicatus)
Almindelig Brombær
Rubus plicatus
Syvplettet Mariehøne (Coccinella septempunctata)
Syvplettet Mariehøne
Coccinella septempunctata
Blæresmælde (Silene vulgaris)
Blæresmælde
Silene vulgaris
Almindelig Kongepen (Hypochoeris radicata)
Almindelig Kongepen
Hypochoeris radicata
Rejnfan (Tanacetum vulgare)
Rejnfan
Tanacetum vulgare
Blød Storkenæb (Geranium molle)
Blød Storkenæb
Geranium molle
Grå-Bynke (Artemisia vulgaris)
Grå-Bynke
Artemisia vulgaris
Cikorie (Cichorium intybus)
Cikorie
Cichorium intybus
Almindelig Hyld (Sambucus nigra)
Almindelig Hyld
Sambucus nigra
Almindelig Guldøje (Chrysoperla carnea)
Almindelig Guldøje
Chrysoperla carnea
Stilk-Eg (Quercus robur)
Stilk-Eg
Quercus robur
Uplettet Mariehøne (Aphidecta obliterata)
Uplettet Mariehøne
Aphidecta obliterata
Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis)
Harlekinmariehøne
Harmonia axyridis
Curculio glandium (Curculio glandium)
Curculio glandium
Skinnende Bladlustæge (Anthocoris nemorum)
Skinnende Bladlustæge
Anthocoris nemorum
Navr (Acer campestre)
Navr
Acer campestre
Almindelig Gedehams (Vespula vulgaris)
Almindelig Gedehams
Vespula vulgaris
Mirabel (Prunus cerasifera)
Mirabel
Prunus cerasifera
Stribet Bladrandbille (Sitona lineatus)
Stribet Bladrandbille
Sitona lineatus
Glat Hunde-Rose (Rosa canina ssp. canina)
Glat Hunde-Rose
Rosa canina ssp. canina
Husskade (Pica pica)
Husskade
Pica pica
Rejnfangalmyg (Rhopalomyia tanaceticola)
Rejnfangalmyg
Rhopalomyia tanaceticola
Rejnfan (Tanacetum vulgare)
Rejnfan
Tanacetum vulgare
Agerhumle (Bombus pascuorum)
Agerhumle
Bombus pascuorum
Lille Ildfugl (Lycaena phlaeas)
Lille Ildfugl
Lycaena phlaeas
Guldflue sp. (Lucilia sp.)
Guldflue sp.
Lucilia sp.
Gyvel (Cytisus scoparius)
Gyvel
Cytisus scoparius
Ringdue (Columba palumbus)
Ringdue
Columba palumbus
Canadisk Bakkestjerne (Conyza canadensis)
Canadisk Bakkestjerne
Conyza canadensis
Vild Gulerod (Daucus carota ssp. carota)
Vild Gulerod
Daucus carota ssp. carota
Storplettet Perlemorsommerfugl (Issoria lathonia)
Storplettet Perlemorsommerfugl
Issoria lathonia
Bredvinget Nældevikler (Anthophila fabriciana)
Bredvinget Nældevikler
Anthophila fabriciana
Korsedderkop (Araneus diadematus)
Korsedderkop
Araneus diadematus
Foder-Lucerne (Medicago sativa ssp. sativa)
Foder-Lucerne
Medicago sativa ssp. sativa
Ask (Fraxinus excelsior)
Ask
Fraxinus excelsior
Hvid Snebær (Symphoricarpos albus var. laevigatus)
Hvid Snebær
Symphoricarpos albus var. laevigatus
Hvidplettet Agersvirreflue (Scaeva pyrastri)
Hvidplettet Agersvirreflue
Scaeva pyrastri
Solsort (Turdus merula)
Solsort
Turdus merula
Almindelig Gyldenris (Solidago virgaurea)
Almindelig Gyldenris
Solidago virgaurea
Pastinak (Pastinaca sativa)
Pastinak
Pastinaca sativa
Rød Hestehov (Petasites hybridus)
Rød Hestehov
Petasites hybridus
Flerårig Lathyrus (Lathyrus latifolius)
Flerårig Lathyrus
Lathyrus latifolius
Humle (Humulus lupulus)
Humle
Humulus lupulus
Rød Skovmyre ubest. (Formica rufa/aquilonia/polyctena/pratensis)
Rød Skovmyre ubest.
Formica rufa/aquilonia/polyctena/pratensis
Stor Flagspætte (Dendrocopos major)
Stor Flagspætte
Dendrocopos major
Rovflue ubest. (Asilidae indet.)
Rovflue ubest.
Asilidae indet.
Korbær (Rubus caesius)
Korbær
Rubus caesius
Blåhat (Knautia arvensis)
Blåhat
Knautia arvensis
Skakbræt (Propylea quatuordecimpunctata)
Skakbræt
Propylea quatuordecimpunctata
Prikbladet Perikon (Hypericum perforatum)
Prikbladet Perikon
Hypericum perforatum
Håret Høgeurt (Pilosella officinarum)
Håret Høgeurt
Pilosella officinarum
Mark-Stenkløver (Melilotus officinalis)
Mark-Stenkløver
Melilotus officinalis
Almindelig Brandbæger (Senecio vulgaris)
Almindelig Brandbæger
Senecio vulgaris
Skræppetæge (Coreus marginatus)
Skræppetæge
Coreus marginatus
Dobbeltbåndet Svirreflue (Episyrphus balteatus)
Dobbeltbåndet Svirreflue
Episyrphus balteatus
Knapgalhveps (Neuroterus numismalis)
Knapgalhveps
Neuroterus numismalis
Dunet Gedeblad (Lonicera xylosteum)
Dunet Gedeblad
Lonicera xylosteum
Mellemfluen Oskar (Tachina fera)
Mellemfluen Oskar
Tachina fera
Stor Knopurt (Centaurea scabiosa)
Stor Knopurt
Centaurea scabiosa
Marmorkugle-Galhveps (Andricus kollari)
Marmorkugle-Galhveps
Andricus kollari
Gærde-Snerle (Calystegia sepium)
Gærde-Snerle
Calystegia sepium
Stor Nælde (Urtica dioica)
Stor Nælde
Urtica dioica
Almindelig Gærde-Vikke (Vicia sepium var. sepium)
Almindelig Gærde-Vikke
Vicia sepium var. sepium
Landevejs-Poppel (Populus x canadensis var. serotina)
Landevejs-Poppel
Populus x canadensis var. serotina
Grå-El (Alnus incana)
Grå-El
Alnus incana
Slåen (Prunus spinosa)
Slåen
Prunus spinosa
Birkefrøtæge (Kleidocerys resedae)
Birkefrøtæge
Kleidocerys resedae
Vorte-Birk (Betula pendula)
Vorte-Birk
Betula pendula
Rød-Gran (Picea abies)
Rød-Gran
Picea abies
Liden Singrøn (Vinca minor)
Liden Singrøn
Vinca minor
Toogtyveplettet Mariehøne (Psyllobora vigintiduopunctata)
Toogtyveplettet Mariehøne
Psyllobora vigintiduopunctata
Mahonie (Mahonia aquifolium)
Mahonie
Mahonia aquifolium
Hvid Stenkløver (Melilotus albus)
Hvid Stenkløver
Melilotus albus
Filtbladet Kongelys (Verbascum thapsus)
Filtbladet Kongelys
Verbascum thapsus
Fersken-Pileurt (Persicaria maculosa )
Fersken-Pileurt
Persicaria maculosa
Gul Kløver (Trifolium campestre)
Gul Kløver
Trifolium campestre
Glat Vejbred (Plantago major ssp. major)
Glat Vejbred
Plantago major ssp. major
Haremad (Lapsana communis)
Haremad
Lapsana communis
Småblomstret Balsamin (Impatiens parviflora)
Småblomstret Balsamin
Impatiens parviflora
Mark-Krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa)
Mark-Krageklo
Ononis spinosa ssp. spinosa
Håret Lædersvamp (Stereum hirsutum)
Håret Lædersvamp
Stereum hirsutum
Ager-Tidsel (Cirsium arvense)
Ager-Tidsel
Cirsium arvense
Vej-Pileurt (Polygonum aviculare)
Vej-Pileurt
Polygonum aviculare
Rød-Kløver (Trifolium pratense)
Rød-Kløver
Trifolium pratense
Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum)
Hjortetrøst
Eupatorium cannabinum
Almindelig Hvidtjørn (Crataegus laevigata)
Almindelig Hvidtjørn
Crataegus laevigata
Skærm-Vortemælk (Euphorbia helioscopia)
Skærm-Vortemælk
Euphorbia helioscopia
Gærde-Valmue (Papaver dubium)
Gærde-Valmue
Papaver dubium
Rød-El (Alnus glutinosa)
Rød-El
Alnus glutinosa
Hvas Randfrø (Torilis japonica)
Hvas Randfrø
Torilis japonica
Mark-Bynke (Artemisia campestris)
Mark-Bynke
Artemisia campestris
Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium)
Gul Evighedsblomst
Helichrysum arenarium
Engjæger (Pardosa amentata)
Engjæger
Pardosa amentata
Gul Snerre (Galium verum)
Gul Snerre
Galium verum
Bitter Bakkestjerne (Erigeron acer)
Bitter Bakkestjerne
Erigeron acer
Bidende Stenurt (Sedum acre)
Bidende Stenurt
Sedum acre
Almindelig Rundbælg (Anthyllis vulneraria ssp. carpatica)
Almindelig Rundbælg
Anthyllis vulneraria ssp. carpatica
Havtorn (Hippophaë rhamnoides)
Havtorn
Hippophaë rhamnoides
Firben ubest. (Lacertidae indet.)
Firben ubest.
Lacertidae indet.
Blåmunke (Jasione montana)
Blåmunke
Jasione montana
Almindelig Syre (Rumex acetosa)
Almindelig Syre
Rumex acetosa
Galeruca pomonae (Galeruca pomonae)
Galeruca pomonae
Elledans-Bruskhat (Marasmius oreades)
Elledans-Bruskhat
Marasmius oreades
Spætmejse (Sitta europaea)
Spætmejse
Sitta europaea
Landsvale (Hirundo rustica)
Landsvale
Hirundo rustica
Skovspurv (Passer montanus)
Skovspurv
Passer montanus
Kæmpe-Støvbold (Langermannia gigantea)
Kæmpe-Støvbold
Langermannia gigantea
Krumhals (Anchusa arvensis)
Krumhals
Anchusa arvensis
Blodrød Hedelibel (Sympetrum sanguineum)
Blodrød Hedelibel
Sympetrum sanguineum
Blå Mosaikguldsmed (Aeshna cyanea)
Blå Mosaikguldsmed
Aeshna cyanea
Brunmeleret Cikade (Allygus mixtus)
Brunmeleret Cikade
Allygus mixtus
Droneflue (Eristalis tenax)
Droneflue
Eristalis tenax
Broget Blomstertæge  (Deraeocoris lutescens)
Broget Blomstertæge
Deraeocoris lutescens
Fjortenplettet Mariehøne (Calvia quatuordecimguttata)
Fjortenplettet Mariehøne
Calvia quatuordecimguttata
Nøgen Blomstertæge (Megacoelum infusum)
Nøgen Blomstertæge
Megacoelum infusum
Mellemfluen Oskar (Tachina fera)
Mellemfluen Oskar
Tachina fera
Ocypus brunnipes (Ocypus brunnipes)
Ocypus brunnipes
Peleteria rubescens (Peleteria rubescens)
Peleteria rubescens
Tiplettet Mariehøne (Adalia decempunctata)
Tiplettet Mariehøne
Adalia decempunctata
Plæne-Hjulhat (Parasola plicatilis)
Plæne-Hjulhat
Parasola plicatilis
Amara sp. (Amara sp.)
Amara sp.
Phragmidium violaceum (Phragmidium violaceum)
Phragmidium violaceum
Almindelig Ædelgran (Abies alba)
Almindelig Ædelgran
Abies alba
Rødbenet Markløber (Harpalus rubripes)
Rødbenet Markløber
Harpalus rubripes
Træcylindertusindben (Cylindroiulus punctatus)
Træcylindertusindben
Cylindroiulus punctatus
Glat Bænkebider (Oniscus asellus)
Glat Bænkebider
Oniscus asellus
Langbenet Bænkebider (Philoscia muscorum)
Langbenet Bænkebider
Philoscia muscorum
Grå Bænkebider (Porcellio scaber)
Grå Bænkebider
Porcellio scaber
Havesnegl (Cepaea hortensis)
Havesnegl
Cepaea hortensis
Havesnegl (Cepaea hortensis)
Havesnegl
Cepaea hortensis
Busksnegl (Fruticicola fruticum)
Busksnegl
Fruticicola fruticum
Stikmyre sp. (Myrmica sp.)
Stikmyre sp.
Myrmica sp.
Kornelbladlus (Anoecia corni)
Kornelbladlus
Anoecia corni
Psyllopsis sp. (Psyllopsis sp.)
Psyllopsis sp.
Skov-Hanekro (Galeopsis bifida)
Skov-Hanekro
Galeopsis bifida
Skovregnorm (Lumbricus rubellus)
Skovregnorm
Lumbricus rubellus
Almindelig/Syngende Markgræshoppe (Chorthippus brunneus/biguttulus)
Almindelig/Syngende Markgræshoppe
Chorthippus brunneus/biguttulus
Græs-Flammehat (Gymnopilus flavus)
Græs-Flammehat
Gymnopilus flavus
Kommentar til turen:
  • Hyggelig tur sammen med Ebbe Kristensen

De senest indberettede arter i Naturbasen: