Observation af Torskemunddværgmåler

De senest indberettede arter i Naturbasen: