Observation af Eng-Viol

Observatør: Eva Scheel, Marianne Siticum og Martin Reimers
Indberettet af Eva Scheel · 3 visninger
31. maj 2020


Eng-Viol (Viola palustris) hist og her


SyddanmarkEng-Viol (Viola palustris)
Foto: Eva Scheel

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Nordlig Lund-Fladstjerne (Stellaria nemorum ssp. nemorum)
Nordlig Lund-Fladstjerne
Stellaria nemorum ssp. nemorum
Skov-Padderok (Equisetum sylvaticum)
Skov-Padderok
Equisetum sylvaticum
Skovfirben (Zootoca vivipara)
Skovfirben
Zootoca vivipara
Nældesommerfugl (Araschnia levana)
Nældesommerfugl
Araschnia levana
Kambregne (Blechnum spicant)
Kambregne
Blechnum spicant
Blå Mosaikguldsmed (Aeshna cyanea)
Blå Mosaikguldsmed
Aeshna cyanea
Blodcikade (Cercopis vulnerata)
Blodcikade
Cercopis vulnerata
Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris)
Vandnavle
Hydrocotyle vulgaris
Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia)
Elfenbens-Padderok
Equisetum telmateia
Sildig Gyldenris (Solidago gigantea)
Sildig Gyldenris
Solidago gigantea
Have-Guldnælde (Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum)
Have-Guldnælde
Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum
Pengebladet Fredløs (Lysimachia nummularia)
Pengebladet Fredløs
Lysimachia nummularia
Italiensk Arum (Arum italicum)
Italiensk Arum
Arum italicum
Spids-Løn (Acer platanoides)
Spids-Løn
Acer platanoides
Skov-Springklap (Cardamine flexuosa)
Skov-Springklap
Cardamine flexuosa
Skov-Star (Carex sylvatica)
Skov-Star
Carex sylvatica
Skov-Jomfruhår (Polytrichum formosum )
Skov-Jomfruhår
Polytrichum formosum
Butsnudet Frø (Rana temporaria)
Butsnudet Frø
Rana temporaria
Skovjæger (Pardosa saltans)
Skovjæger
Pardosa saltans
Nordlig Lund-Fladstjerne (Stellaria nemorum ssp. nemorum)
Nordlig Lund-Fladstjerne
Stellaria nemorum ssp. nemorum
Stor Fladstjerne (Stellaria holostea)
Stor Fladstjerne
Stellaria holostea
Brombær/Hasselbrombær ubest. (Rubus sect. Rubus/Corylifolii)
Brombær/Hasselbrombær ubest.
Rubus sect. Rubus/Corylifolii
Dun-Birk (Betula pubescens)
Dun-Birk
Betula pubescens
Blå Libel (Libellula depressa)
Blå Libel
Libellula depressa
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
Douglasgran
Pseudotsuga menziesii
Lyse-Siv (Juncus effusus)
Lyse-Siv
Juncus effusus
Kristtorn (Ilex aquifolium)
Kristtorn
Ilex aquifolium
Fløjlsgræs (Holcus lanatus)
Fløjlsgræs
Holcus lanatus
Stilk-Eg (Quercus robur)
Stilk-Eg
Quercus robur
Almindelig Røn (Sorbus aucuparia)
Almindelig Røn
Sorbus aucuparia
Almindelig Fingerbøl (Digitalis purpurea)
Almindelig Fingerbøl
Digitalis purpurea
Akselblomstret Star (Carex remota)
Akselblomstret Star
Carex remota
Almindelig Gedeblad (Lonicera periclymenum)
Almindelig Gedeblad
Lonicera periclymenum
Enårig Rapgræs (Poa annua)
Enårig Rapgræs
Poa annua
Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Ahorn
Acer pseudoplatanus
Bøg (Fagus sylvatica)
Bøg
Fagus sylvatica
Bjerg-Ærenpris (Veronica montana)
Bjerg-Ærenpris
Veronica montana
Stinkende Storkenæb (Geranium robertianum)
Stinkende Storkenæb
Geranium robertianum
Skovmærke (Galium odoratum)
Skovmærke
Galium odoratum
Haremad (Lapsana communis)
Haremad
Lapsana communis
Guldnælde (Lamiastrum galeobdolon)
Guldnælde
Lamiastrum galeobdolon
Dunet Steffensurt (Circaea lutetiana)
Dunet Steffensurt
Circaea lutetiana
Solsort (Turdus merula)
Solsort
Turdus merula
Almindelig Hønsetarm (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare)
Almindelig Hønsetarm
Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare
Stor Nælde (Urtica dioica)
Stor Nælde
Urtica dioica
Lav Ranunkel (Ranunculus repens)
Lav Ranunkel
Ranunculus repens
Almindelig Mangeløv (Dryopteris filix-mas)
Almindelig Mangeløv
Dryopteris filix-mas
Fjerbregne (Athyrium filix-femina)
Fjerbregne
Athyrium filix-femina
Burre-Snerre (Galium aparine)
Burre-Snerre
Galium aparine
Bidende Ranunkel (Ranunculus acris)
Bidende Ranunkel
Ranunculus acris
Roset-Springklap (Cardamine hirsuta)
Roset-Springklap
Cardamine hirsuta
Skov-Burre (Arctium nemorosum)
Skov-Burre
Arctium nemorosum
Skov-Skræppe (Rumex sanguineus)
Skov-Skræppe
Rumex sanguineus
Vorterod (Ranunculus ficaria)
Vorterod
Ranunculus ficaria
Hvid Anemone (Anemone nemorosa)
Hvid Anemone
Anemone nemorosa
Mælkebøtte sp. (Taraxacum sp.)
Mælkebøtte sp.
Taraxacum sp.
Kær-Tidsel (Cirsium palustre)
Kær-Tidsel
Cirsium palustre
Tveskægget Ærenpris (Veronica chamaedrys)
Tveskægget Ærenpris
Veronica chamaedrys
Skovsyre (Oxalis acetosella)
Skovsyre
Oxalis acetosella
Bredbladet Mangeløv (Dryopteris dilatata)
Bredbladet Mangeløv
Dryopteris dilatata
Almindelig Syre (Rumex acetosa)
Almindelig Syre
Rumex acetosa
Gederams (Epilobium angustifolium)
Gederams
Epilobium angustifolium
Ask (Fraxinus excelsior)
Ask
Fraxinus excelsior
Hundegræs (Dactylis glomerata)
Hundegræs
Dactylis glomerata
Krybende Læbeløs (Ajuga reptans)
Krybende Læbeløs
Ajuga reptans
Hindbær (Rubus idaeus)
Hindbær
Rubus idaeus
Ager-Padderok (Equisetum arvense)
Ager-Padderok
Equisetum arvense
Lund-Fredløs (Lysimachia nemorum)
Lund-Fredløs
Lysimachia nemorum
Bredbladet Dunhammer (Typha latifolia)
Bredbladet Dunhammer
Typha latifolia
Tykbladet Ærenpris (Veronica beccabunga)
Tykbladet Ærenpris
Veronica beccabunga
Almindelig Rovedderkop (Pisaura mirabilis)
Almindelig Rovedderkop
Pisaura mirabilis
Vandkarse (Cardamine amara)
Vandkarse
Cardamine amara
Stor Frytle (Luzula sylvatica)
Stor Frytle
Luzula sylvatica
Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)
Stikkelsbær
Ribes uva-crispa
Vand-Skræppe (Rumex hydrolapathum)
Vand-Skræppe
Rumex hydrolapathum
Sump-Fladstjerne (Stellaria alsine)
Sump-Fladstjerne
Stellaria alsine
Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum)
Lådden Dueurt
Epilobium hirsutum
Glat Dueurt (Epilobium montanum)
Glat Dueurt
Epilobium montanum
Phragmidium violaceum (Phragmidium violaceum)
Phragmidium violaceum
Græsspinder (Euthrix potatoria)
Græsspinder
Euthrix potatoria
Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppositifolium)
Småbladet Milturt
Chrysosplenium oppositifolium
Vandstjerne sp. (Callitriche sp.)
Vandstjerne sp.
Callitriche sp.
Kærmangeløv (Thelypteris palustris)
Kærmangeløv
Thelypteris palustris
Rød-Gran (Picea abies)
Rød-Gran
Picea abies
Sump-Kællingetand (Lotus pedunculatus var. pedunculatus)
Sump-Kællingetand
Lotus pedunculatus var. pedunculatus
Knoldet Brunrod (Scrophularia nodosa)
Knoldet Brunrod
Scrophularia nodosa
Grå-El (Alnus incana)
Grå-El
Alnus incana
Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia)
Elfenbens-Padderok
Equisetum telmateia
Skov-Kogleaks (Scirpus sylvaticus)
Skov-Kogleaks
Scirpus sylvaticus
Hassel (Corylus avellana)
Hassel
Corylus avellana
Almindelig Oldenborre (Melolontha melolontha)
Almindelig Oldenborre
Melolontha melolontha
Skovflåt (Ixodes ricinus)
Skovflåt
Ixodes ricinus
Angelik (Angelica sylvestris)
Angelik
Angelica sylvestris
Rådyr (Capreolus capreolus)
Rådyr
Capreolus capreolus
Humlebi sp. (Bombus sp.)
Humlebi sp.
Bombus sp.
Solbær (Ribes nigrum)
Solbær
Ribes nigrum
Rød-El (Alnus glutinosa)
Rød-El
Alnus glutinosa
Eng-Nellikerod (Geum rivale)
Eng-Nellikerod
Geum rivale
Almindelig Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Almindelig Mjødurt
Filipendula ulmaria
Krybende Baldrian (Valeriana sambucifolia ssp. procurrens)
Krybende Baldrian
Valeriana sambucifolia ssp. procurrens
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)
Trævlekrone
Lychnis flos-cuculi
Aurora (Anthocharis cardamines)
Aurora
Anthocharis cardamines
Sitka-Gran (Picea sitchensis)
Sitka-Gran
Picea sitchensis
Kål-Tidsel (Cirsium oleraceum)
Kål-Tidsel
Cirsium oleraceum
Vild Kørvel (Anthriscus sylvestris)
Vild Kørvel
Anthriscus sylvestris
Matgrøn Solbille (Oedemera virescens)
Matgrøn Solbille
Oedemera virescens
Matgrøn Solbille (Oedemera virescens)
Matgrøn Solbille
Oedemera virescens
Løgkarse (Alliaria petiolata)
Løgkarse
Alliaria petiolata
Kær-Snerre (Galium palustre ssp. palustre)
Kær-Snerre
Galium palustre ssp. palustre
Ancistronycha cyanipennis (Ancistronycha cyanipennis)
Ancistronycha cyanipennis

De senest indberettede arter i Naturbasen: