Observation af Hydrovatus cuspidatus

Indberettet af: Mogens Holmen
2 visninger
22. august 2015
NT

Hydrovatus cuspidatus 1 imago


SyddanmarkHydrovatus cuspidatus (Hydrovatus cuspidatus)
Foto: Mogens Holmen

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Sydlig Kobbervandnymfe (Lestes barbarus)
Sydlig Kobbervandnymfe
Lestes barbarus
Stor Farvevandnymfe (Ischnura elegans)
Stor Farvevandnymfe
Ischnura elegans
Vand-Skræppe (Rumex hydrolapathum)
Vand-Skræppe
Rumex hydrolapathum
Strand-Kogleaks (Schoenoplectus maritimus)
Strand-Kogleaks
Schoenoplectus maritimus
Vand-Mynte (Mentha aquatica)
Vand-Mynte
Mentha aquatica
Bredbladet Dunhammer (Typha latifolia)
Bredbladet Dunhammer
Typha latifolia
Smalbladet Dunhammer (Typha angustifolia)
Smalbladet Dunhammer
Typha angustifolia
Tagrør (Phragmites australis)
Tagrør
Phragmites australis
Blågrøn Kogleaks (Schoenoplectus tabernaemontani)
Blågrøn Kogleaks
Schoenoplectus tabernaemontani
Vejbred-Skeblad (Alisma plantago-aquatica)
Vejbred-Skeblad
Alisma plantago-aquatica
Glanskapslet Siv (Juncus articulatus)
Glanskapslet Siv
Juncus articulatus
Limnoxenus niger (Limnoxenus niger)
Limnoxenus niger
Noterus clavicornis (Noterus clavicornis)
Noterus clavicornis
Vandrøver (Ilyocoris cimicoides)
Vandrøver
Ilyocoris cimicoides
Almindelig Mosesnegl (Ampullaceana balthica)
Almindelig Mosesnegl
Ampullaceana balthica
Stor Vandsalamander (Triturus cristatus)
Stor Vandsalamander
Triturus cristatus
Almindelig Rygsvømmer (Notonecta glauca)
Almindelig Rygsvømmer
Notonecta glauca
Stor Mosesnegl (Lymnaea stagnalis)
Stor Mosesnegl
Lymnaea stagnalis
Efterårs-Mosaikguldsmed (Aeshna mixta)
Efterårs-Mosaikguldsmed
Aeshna mixta
Håret Mosaikguldsmed (Brachytron pratense)
Håret Mosaikguldsmed
Brachytron pratense
Stor Bugsvømmer (Corixa punctata)
Stor Bugsvømmer
Corixa punctata
Ilybius ater (Ilybius ater)
Ilybius ater
Almindelig Sumpstrå (Eleocharis palustris ssp. vulgaris)
Almindelig Sumpstrå
Eleocharis palustris ssp. vulgaris
Liden Andemad (Lemna minor)
Liden Andemad
Lemna minor
Gulbrystet Skøjteløber (Gerris thoracicus)
Gulbrystet Skøjteløber
Gerris thoracicus
Tandet Skøjteløber (Gerris odontogaster)
Tandet Skøjteløber
Gerris odontogaster
Coelostoma orbiculare (Coelostoma orbiculare)
Coelostoma orbiculare
Enochrus testaceus (Enochrus testaceus)
Enochrus testaceus
Helochares obscurus (Helochares obscurus)
Helochares obscurus
Dambugsvømmer (Hesperocorixa linnaei)
Dambugsvømmer
Hesperocorixa linnaei
Haliplus ruficollis (Haliplus ruficollis)
Haliplus ruficollis
Vand-Ærenpris (Veronica catenata)
Vand-Ærenpris
Veronica catenata
Almindelig Kransnål (Chara vulgaris)
Almindelig Kransnål
Chara vulgaris
Sodfrugtet Pindsvineknop (Sparganium erectum ssp. erectum)
Sodfrugtet Pindsvineknop
Sparganium erectum ssp. erectum
Kær-Seglmos (Drepanocladus aduncus)
Kær-Seglmos
Drepanocladus aduncus
Grøn Frø (Pelophylax esculentus)
Grøn Frø
Pelophylax esculentus
Grøn Frø (Pelophylax esculentus)
Grøn Frø
Pelophylax esculentus
Lille Vandsalamander (Lissotriton vulgaris)
Lille Vandsalamander
Lissotriton vulgaris
Vandrøver (Ilyocoris cimicoides)
Vandrøver
Ilyocoris cimicoides
Dværgrygsvømmer (Plea minutissima)
Dværgrygsvømmer
Plea minutissima
Stor Mosesnegl (Lymnaea stagnalis)
Stor Mosesnegl
Lymnaea stagnalis
Almindelig Kransnål (Chara vulgaris)
Almindelig Kransnål
Chara vulgaris
Bredbladet Dunhammer (Typha latifolia)
Bredbladet Dunhammer
Typha latifolia
Almindelig Sumpstrå (Eleocharis palustris ssp. vulgaris)
Almindelig Sumpstrå
Eleocharis palustris ssp. vulgaris
Strand-Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. baudotii)
Strand-Vandranunkel
Ranunculus peltatus ssp. baudotii
Hårfliget Vandranunkel (Ranunculus aquatilis var. diffusus)
Hårfliget Vandranunkel
Ranunculus aquatilis var. diffusus
Vand-Ærenpris (Veronica catenata)
Vand-Ærenpris
Veronica catenata
Hestehale (Hippuris vulgaris)
Hestehale
Hippuris vulgaris
Efterårs-Mosaikguldsmed (Aeshna mixta)
Efterårs-Mosaikguldsmed
Aeshna mixta
Stor Vandsalamander (Triturus cristatus)
Stor Vandsalamander
Triturus cristatus
Cloeon sp. (Cloeon sp.)
Cloeon sp.
Stor Bugsvømmer (Corixa punctata)
Stor Bugsvømmer
Corixa punctata
Stor Kejserguldsmed (Anax imperator)
Stor Kejserguldsmed
Anax imperator
Tværridset Vandkalv (Colymbetes fuscus)
Tværridset Vandkalv
Colymbetes fuscus
Agabus bipustulatus (Agabus bipustulatus)
Agabus bipustulatus
Almindelig Rygsvømmer (Notonecta glauca)
Almindelig Rygsvømmer
Notonecta glauca
Mellemstor Vandkær (Hydrochara caraboides)
Mellemstor Vandkær
Hydrochara caraboides
Almindelig vandkær sp. (Hydrobius sp.)
Almindelig vandkær sp.
Hydrobius sp.
Svømmende Vandaks (Potamogeton natans)
Svømmende Vandaks
Potamogeton natans
Blågrøn Kogleaks (Schoenoplectus tabernaemontani)
Blågrøn Kogleaks
Schoenoplectus tabernaemontani
Blodrød Hedelibel (Sympetrum sanguineum)
Blodrød Hedelibel
Sympetrum sanguineum
Strand-Kogleaks (Schoenoplectus maritimus)
Strand-Kogleaks
Schoenoplectus maritimus
Stor Farvevandnymfe (Ischnura elegans)
Stor Farvevandnymfe
Ischnura elegans
Lille Rødøjet Vandnymfe (Erythromma viridulum)
Lille Rødøjet Vandnymfe
Erythromma viridulum
Vand-Skræppe (Rumex hydrolapathum)
Vand-Skræppe
Rumex hydrolapathum
Hvepsebuget Vandkalv (Dytiscus circumflexus)
Hvepsebuget Vandkalv
Dytiscus circumflexus
Brakvandsrygsvømmer (Notonecta viridis)
Brakvandsrygsvømmer
Notonecta viridis
Ilybius subaeneus (Ilybius subaeneus)
Ilybius subaeneus
Rhantus frontalis (Rhantus frontalis)
Rhantus frontalis
Hygrotus parallellogrammus (Hygrotus parallellogrammus)
Hygrotus parallellogrammus
Noterus clavicornis (Noterus clavicornis)
Noterus clavicornis
Plettet Vandtræder (Peltodytes caesus)
Plettet Vandtræder
Peltodytes caesus
Limnoxenus niger (Limnoxenus niger)
Limnoxenus niger
Laccophilus minutus (Laccophilus minutus)
Laccophilus minutus
Laccophilus minutus (Laccophilus minutus)
Laccophilus minutus
Hygrotus inaequalis (Hygrotus inaequalis)
Hygrotus inaequalis
Helochares obscurus (Helochares obscurus)
Helochares obscurus
Enochrus melanocephalus (Enochrus melanocephalus)
Enochrus melanocephalus
Enochrus halophilus (Enochrus halophilus)
Enochrus halophilus
Haliplus ruficollis (Haliplus ruficollis)
Haliplus ruficollis
Haliplus immaculatus (Haliplus immaculatus)
Haliplus immaculatus
Gulbrystet Skøjteløber (Gerris thoracicus)
Gulbrystet Skøjteløber
Gerris thoracicus
Dværgskøjteløber (Microvelia reticulata)
Dværgskøjteløber
Microvelia reticulata
Dambugsvømmer (Hesperocorixa linnaei)
Dambugsvømmer
Hesperocorixa linnaei
Sigara limitata (Sigara limitata)
Sigara limitata
Almindelig Bugsvømmer (Sigara striata)
Almindelig Bugsvømmer
Sigara striata
Stor Kejserguldsmed (Anax imperator)
Stor Kejserguldsmed
Anax imperator
Blå Libel (Libellula depressa)
Blå Libel
Libellula depressa
Stor Blåpil (Orthetrum cancellatum)
Stor Blåpil
Orthetrum cancellatum
Vand-Mynte (Mentha aquatica)
Vand-Mynte
Mentha aquatica
Kær-Ranunkel (Ranunculus flammula)
Kær-Ranunkel
Ranunculus flammula
Spinkel Vandaks (Potamogeton pusillus)
Spinkel Vandaks
Potamogeton pusillus
Tandet Sødgræs (Glyceria declinata)
Tandet Sødgræs
Glyceria declinata
Kær-Seglmos (Drepanocladus aduncus)
Kær-Seglmos
Drepanocladus aduncus
Børstebladet Vandaks (Stuckenia pectinata)
Børstebladet Vandaks
Stuckenia pectinata
Kommentar til turen:
  • Bioblitz ved Gulstav Mose

De senest indberettede arter i Naturbasen: