Observation af Dasineura lathyricola

Indberettet af: Hans Henrik Bruun
2 visninger
11. juli 2013


Dasineura lathyricola 3 larver galler


Sjælland


hvidlige larver mellem fodfligeDasineura lathyricola (Dasineura lathyricola)
Foto: Hans Henrik Bruun

 Log ind

Log ind for yderligere informationer om dette fund

Log ind

 Turinfo

På turen blev der også registreret følgende arter:

Eng-Nellikerod (Geum rivale)
Eng-Nellikerod
Geum rivale
Gul Star (Carex flava)
Gul Star
Carex flava
Stiv Star (Carex elata)
Stiv Star
Carex elata
Kær-Star (Carex acutiformis)
Kær-Star
Carex acutiformis
Sump-Snerre (Galium uliginosum)
Sump-Snerre
Galium uliginosum
Håret Frytle (Luzula pilosa)
Håret Frytle
Luzula pilosa
Mark-Frytle (Luzula campestris)
Mark-Frytle
Luzula campestris
Skov-Stilkaks (Brachypodium sylvaticum)
Skov-Stilkaks
Brachypodium sylvaticum
Stilkaksgalmyg (Mayetiola hellwigi)
Stilkaksgalmyg
Mayetiola hellwigi
Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi)
Trævlekrone
Lychnis flos-cuculi
Kær-Høgeskæg (Crepis paludosa)
Kær-Høgeskæg
Crepis paludosa
Skovkakerlak (Ectobius lapponicus)
Skovkakerlak
Ectobius lapponicus
Almindelig Sumpsvirreflue (Helophilus pendulus)
Almindelig Sumpsvirreflue
Helophilus pendulus
Hunde-Hvene (Agrostis canina)
Hunde-Hvene
Agrostis canina
Mose-Bunke (Deschampsia cespitosa)
Mose-Bunke
Deschampsia cespitosa
Fløjlsgræs (Holcus lanatus)
Fløjlsgræs
Holcus lanatus
Eng-Rørhvene (Calamagrostis canescens)
Eng-Rørhvene
Calamagrostis canescens
Iteomyia major (Iteomyia major)
Iteomyia major
Grå-Pil (Salix cinerea ssp. cinerea)
Grå-Pil
Salix cinerea ssp. cinerea
Eriophyes inangulis (Eriophyes inangulis)
Eriophyes inangulis
Rød-El (Alnus glutinosa)
Rød-El
Alnus glutinosa
Ellepunggalmide (Eriophyes laevis)
Ellepunggalmide
Eriophyes laevis
Aculus laevis (Aculus laevis)
Aculus laevis
Liden Steffensurt (Circaea alpina)
Liden Steffensurt
Circaea alpina
Tørst (Frangula alnus)
Tørst
Frangula alnus
Knippe-Star (Carex pseudocyperus)
Knippe-Star
Carex pseudocyperus
Vandrøllike (Hottonia palustris)
Vandrøllike
Hottonia palustris
Aulagromyza tridentata (Aulagromyza tridentata)
Aulagromyza tridentata
Pilerosetgalmyg (Rabdophaga rosaria)
Pilerosetgalmyg
Rabdophaga rosaria
Seljegrengalmyg (Rabdophaga salicis)
Seljegrengalmyg
Rabdophaga salicis
Eupontania pedunculi (Eupontania pedunculi)
Eupontania pedunculi
Sivbladloppe (Livia juncorum)
Sivbladloppe
Livia juncorum
Glanskapslet Siv (Juncus articulatus)
Glanskapslet Siv
Juncus articulatus
Liden Siv (Juncus bulbosus ssp. bulbosus)
Liden Siv
Juncus bulbosus ssp. bulbosus
Eng-Forglemmigej (Myosotis scorpioides)
Eng-Forglemmigej
Myosotis scorpioides
Næb-Star (Carex rostrata)
Næb-Star
Carex rostrata
Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris)
Vandnavle
Hydrocotyle vulgaris
Kragefod (Comarum palustre)
Kragefod
Comarum palustre
Vibefedt (Pinguicula vulgaris)
Vibefedt
Pinguicula vulgaris
Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia)
Rundbladet Soldug
Drosera rotundifolia
Vild Hør (Linum catharticum)
Vild Hør
Linum catharticum
Leverurt (Parnassia palustris)
Leverurt
Parnassia palustris
Kær-Dueurt (Epilobium palustre)
Kær-Dueurt
Epilobium palustre
Anthracoidea paniceae (Anthracoidea paniceae)
Anthracoidea paniceae
Hirse-Star (Carex panicea)
Hirse-Star
Carex panicea
Almindelig Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Almindelig Mjødurt
Filipendula ulmaria
Mjødurtgalmyg (Dasineura ulmaria)
Mjødurtgalmyg
Dasineura ulmaria
Dasineura pustulans (Dasineura pustulans)
Dasineura pustulans
Gul Fladbælg (Lathyrus pratensis)
Gul Fladbælg
Lathyrus pratensis
Skovperlemorsommerfugl (Fabriciana adippe)
Skovperlemorsommerfugl
Fabriciana adippe
Kejserkåbe (Argynnis paphia)
Kejserkåbe
Argynnis paphia
Engrandøje (Aphantopus hyperantus)
Engrandøje
Aphantopus hyperantus
Kransnål sp. (Chara sp.)
Kransnål sp.
Chara sp.
Kærmangeløv (Thelypteris palustris)
Kærmangeløv
Thelypteris palustris
Kær-Svovlrod (Peucedanum palustre)
Kær-Svovlrod
Peucedanum palustre
Dværg-Star (Carex oederi var. oederi)
Dværg-Star
Carex oederi var. oederi
Tormentil (Potentilla erecta)
Tormentil
Potentilla erecta
Blåtop (Molinia caerulea)
Blåtop
Molinia caerulea
Langakset Star (Carex appropinquata)
Langakset Star
Carex appropinquata
Grøn Frø (Pelophylax esculentus)
Grøn Frø
Pelophylax esculentus
Almindelig Kobbervandnymfe (Lestes sponsa)
Almindelig Kobbervandnymfe
Lestes sponsa
Ask (Fraxinus excelsior)
Ask
Fraxinus excelsior
Almindelig Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Almindelig Fredløs
Lysimachia vulgaris
Almindelig Skjolddrager (Scutellaria galericulata)
Almindelig Skjolddrager
Scutellaria galericulata
Bøgekrusegalmyg (Phegomyia fagicola)
Bøgekrusegalmyg
Phegomyia fagicola
Krybende Læbeløs (Ajuga reptans)
Krybende Læbeløs
Ajuga reptans
Svømmende Vandaks (Potamogeton natans)
Svømmende Vandaks
Potamogeton natans

De senest indberettede arter i Naturbasen: