Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

14. august 2003

Nye sommerfuglearter i Danmark

En ny dagsommerfugl i Danmark og flere usædvanlige sommerfuglefund i 2003 - det er en del af et internationalt fænomen i løbet af de seneste ti år. Men samtidig har vores hjemlige bestand af mere specielle sommerfugle det ikke for godt. De er enten uddøde eller meget sjældne.

Der bliver skrevet sommerfuglehistorie i Danmark i disse år. Siden 1997 er der fundet tre nye dagsommerfugle i Danmark, og flere er sikkert på vej sydfra. De tre nye arter er den store, flotte sydeuropæisk svalehale (Iphiclides podalirius), den sorthvide galathea (Melanargia galathea) og endelig violet perlemorsommerfugl (Clossiana dia), som her i 2003 for første gang dukkede op i Danmark, hvor arten er begyndt at yngle på Falster.

- De nye dagsommerfugle er en del af et internationalt fænomen, der har stået på siden omkring 1990, og som er blevet ekstra forstærket med den varme sommer i år. Jeg er ikke i tvivl om, at vi er vidne til forandringer, der skyldes klimaændringer. Varmekrævende guldsmede og mange andre insekter spreder sig også hastigt mod nord. Flere arter har på få år bredt sig 2-300 km nordpå, siger Michael Stoltze, der er sommerfuglespecialist og biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Den varmekrævende nældesommerfugl (Araschnia levana) har også bredt sig markant mod nord i Danmark i løbet af de seneste par år, og sydlige arter som iris (Apatura iris) og hvid admiral (Limenitis camilla) breder sig ligeledes.

- Vi kan vente flere nye dagsommerfugle i de kommende år, bl.a. en slægtning til iris, et par randøjer og nogle blåfugle. De står lige på spring. De sommerfugle, der spreder sig, er typisk almindelige arter i Mellemeuropa, hvor de trives i det dyrkede land. De sjældnere arter, der lever i mere vild natur, har dårlige vilkår i Europa. Indvandringen fra syd erstatter derfor ikke de mange specielle dagsommerfugle, der er uddøde eller blevet meget sjældne i Danmark siden midten af 1950’erne, siger Michael Stoltze.

Sommeren 2003 har også budt på store mængder træksommerfugle fra syd og sydøst, bl.a. masser af tidselsommerfugle (Cynthia cardui) fra Nordafrika, og der er observeret flere eksemplarer af de ekstremt sjældne arter østlig perlemorsommerfugl (Agyronome laodice) og østlig takvinge (Nymphalis xanthomelas) fra Østeuropa. For øjeblikket er der masser af tidselsommerfugle og admiraler (Vanessa atalanta), og i det sydlige Danmark er der både gule og orange høsommerfugle (Colias hyale og Colias crocea).

Yderligere oplysninger: Michael Stoltze på mobiltelefon 40 29 63 08 – eller journalist Svend Thaning 39 17 40 47, e-mail st@dn.dk.


Foto: Thomas Eske Holm

De senest indberettede arter i Naturbasen: