Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

17. juni 2008

Eghjort i Danmark - status, fremtid og ny viden!

Som anført af Thomas i tidligere tråd er eghjorten formentlig groft underregistreret i N-Europa. Men i de senere år er der kommet masser af ny viden på banen, bl.a. fremgår det af følgende afhandling, at den faktisk klarer sig udmærket i kulturlandskabet, bl.a. i brændestabler og den slags :-)

deposit.ddb.de...dokserv...

Fundet fra Hareskoven kan derfor sagtens være et vildt dyr.

Ellers har jeg bl.a. lige fundet en artikel fra Biological Conservation i år: Arno Thomaes, Thierry Kervyn, Dirk Maes: Applying species distribution modelling for the conservation of the threatened saproxylic Stag Beetle (Lucanus cervus). Den mailer jeg gerne, og i løbet af aftenen får jeg formentlig fundet nogle flere, så vi er klædt på til den kommende jagt, som da vist er på høje tid.


De senest indberettede arter i Naturbasen: