Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

12. november 2018

Aleiodes varius (Braconidae), Herrich-Schäffer, 1838 – ny for DK

Den 7. juli 2018 gik turen til Frørup Skov, hvor Kolding Kommune var interesseret i at få kortlagt sjældne smådyr. Turen blev hurtigt en succes, specielt pga. fundet af billen Xylophilus corticalis, som ikke tidligere var fundet i skoven og på landsplan kun er kendt fra ganske få lokaliteter.

Som altid blev der samlet en masse forskellige smådyr, og dem kom jeg først for alvor i gang med at kigge på i efteråret. Et af disse var en snyltehveps af slægten Aleiodes, som blev fundet ved et skovbryn grænsende op til en eng i den østlige del af skoven.

Efter at have fået bekræftet at slægten rent faktisk var Aleiodes, gav jeg mig i kast med nøglen i den nylige revision af slægten (nærmere detaljer under Kilder). Her nøglede den klart ud i Aleiodes varius, en art der er sjælden i hele sit udbredelsesområde og ikke mindst ny for DK.

Jeg ville dog ikke melde den ud uden en form for bekræftelse, så jeg kontaktede Mark Shaw, som er en af forfatterne til revisionen, og han var enig i bestemmelsen.

Det eneste eksemplar man har klækket af arten, var fra en larve af Græsspinder (Euthrix potatoria). Man ved derfor ikke meget om værterne, og det er muligt at den også snylter på andre arter af familien Lasiocampidae. Mark opfordrede mig derfor til at vende tilbage til lokaliteten til næste forår, for at se om jeg kan klække arten fra Græsspinder eller andre af familiens arter.

Jeg har samlet de vigtigste adskillelseskarakterer i 3 billeder, hvoraf det ene også fremgår her i artiklen. Billederne findes i galleriet med en beskrivelse af de afbildede karakterer:

www.fugleognatur.dk/gallery...

www.fugleognatur.dk/gallery...

www.fugleognatur.dk/gallery...

Kilder:

Cornelis van Achterberg & Mark R. Shaw: Revision of the western Palaearctic species of Aleiodes Wesmael (Hymenoptera, Braconidae, Rogadinae) (Part 1)

zookeys.pensoft.net...Foto: Aleiodes varius, han

De senest indberettede arter i Naturbasen: