Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

21. september 2017

En stor dag for de danske dagsommerfugle!

Så har Naturstyrelsen trådt i karakter:

Pas på de truede og sårbare dagsommerfugle

På Naturstyrelsens arealer er det ikke tilladt at indsamle rødlistede dagsommerfuglearter.

Der lever i alt 66 forskellige arter dagsommerfugle i Danmark. Visse arter af de smukke vingede insekter findes kun i et lille antal. De 37 af dagsommerfuglearterne er således rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare.

Rødlisten for de danske dagsommerfugle er udarbejdet af Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, der har foretaget vurderingen ud fra internationale retningslinjer. Listen bliver løbende revideret.

Den danske rødliste

Læs mere om den danske rødliste på Aarhus Universitets hjemmeside.

Indsamling af sommerfugle

Det er naturligvis tilladt at nyde synet af insekterne, ligesom man gerne må tage fotos af sommerfuglene.

For at passe bedst muligt på de rødlistede dagsommerfuglearter i de statslige skove og naturarealer er det ikke tilladt at indsamle dem. Det er beskrevet i Adgangsbekendtgørelsen (i §28, artikel 1, nr. 6).

Hvis der alligevel bliver indsamlet rødlistede dagsommerfugle, vil Naturstyrelsen politianmelde indsamlerne.

Naturstyrelsen kan give tilladelse til indsamling af natsommerfugle, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt godkendt af Statens Naturhistoriske Museum i København eller Naturhistorisk Museum i Århus. naturstyrelsen.dk...


Foto: Lars Andersen

De senest indberettede arter i Naturbasen: