Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

3. juni 2017

Hedepletvinge genopdaget i Thy

En af de arter, som vi antog, at vi havde ganske godt styr på, er hedepletvingen. Denne smuksak, som er omfattet af bilag II på habitatdirektivet og derfor er udpegningsgrundlag for egentlige habitatområder, er i det seneste årti blevet grundigt kortlagt på såvel eksisterende som tidligere lokaliteter.

Under den sidste kategori finder vi området omkring Hjardemål Klitplantage, nærmere betegnet habitatområde #23 Vullum Sø, hvor arten sidst er registreret i 1993, men stadig er på udpegningsgrundlaget. I alskens rapporter (og dem er der en del af) står der uden undtagelse, at arten i dag anses for forsvundet fra området.

Derfor var det ærlig talt lidt af en sensation, at Camilla Fløjgaard og Hans Paarup Thomsen i dag opstøvede en virkelig stor bestand af hedepletvinge lige øst for Vollum Sø – hele 20 km fra de nærmeste lokaliteter i Vendsyssel. At betegne fundet som en sensation yder næppe opdagelsen fuld retfærdighed; i lighed med mange af vore andre dagsommerfugle har hedepletvingen været i kraftig tilbagegang, og der har været langt mellem de succeshistorier, hvor arten er dukket op på nye lokaliteter. At dømme efter de mange beskeder, som finderne afsendte i minutterne efter fundet, var der en vis panik på obsposten; når man står med noget, man mener er sensationelt, vil man godt have det bekræftet. Det blev det!

Det vil aldrig helt kunne udelukkes, at et sådant fund kan tilskrives (uautoriseret) udsætning af larver, men den talstærke bestand taler for, at arten har været på lokaliteten i årevis, og derfor kan der sagtens være tale om en reliktbestand, som bare har været overset. Tidligere var arten nemlig vidt udbredt og talrig i Hjardemål-området og resten af Thy.

Tillykke til finderne med et fantastisk fund. Og tillykke til os alle sammen med en god naturnyhed!

Fundet: www.fugleognatur.dk/lokalitet...

Artsbeskrivelse i Felthåndbogen: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelseFoto: Det konkrete fund samt atlaskort for hedepletvinge

De senest indberettede arter i Naturbasen: