Forum-arkiv

 Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

17. november 2016

Hygromia limbata en ny snegl for Damark

Jeg fandt den 10. oktober i Lunden Ved Roskilde Kro, som ligger ved Roskildevej i Albertslund. Den forekom ret talrigt i en bræmme op til cykelsti og fortov på sydsiden af Roskildevej. Bræmmen var domineret af Skvalderkål og diverse henlagte grene og kviste i forskellige stadier af nedbrydning.

Efter at have konsulteret Kåre Fog, der er den person, der ved mest om danske landsnegle, kom jeg på det rene med, at det måtte være Hygromia limbata, som ikke tidligere er registreret i Danmark.

Beskrivelse:

Skallen er 8-14 x 12-17 mm. Hos voksne individer.

Skallens kulør går fra hvidlig-flødefarvet til mørkere brun, ofte med hvide eller mørke bånd nær kanten. Den er noget gennemsigtig og stribet-ornamenteret. Den har 5-6 svagt konvekse vindinger med lav åbning (sutur). Den nederste vinding har en karakteristisk køl og er let nedadvendt nær åbningen. Åbningen har hvid indre læbe med bøjede kanter.

Sneglen er gennemsigtig og blegt gullig. De forreste dele har et rødligt skær. Følehornene er lyst grålige. Dens farve kan dog variere over i det rødligbrune og gulligbrune.

Den lægger 30-60 æg (ca. 1,8 mm. I diameter) om sommeren. Æggene er i et gennemsigtigt hvidligt svøb. Æggene klækker efter 15-20 dage og ungerne bliver kønsmodne det følgende år.

Den ser ud til at lave af dødt og levende plantemateriale.

Levestedet er krat, hække, ruderater og lav vegetation.

Den er indslæbt til Sydvestengland, Holland, Tyskland og nu Danmark. Den kan findes i skov, krat, hægge, lav vegetation i parker og haver. Den forekommer oprindeligt i Sydeuropa.

Sneglen spredes med menneskelige aktiviteter. Den er først for nyligt blevet registreret i Danmark (Poul Evald Hansens fund ved Lunden ved Roskilde Kro i Albertslund 10. oktober 2016). Men forskellige tilkendegivelser tyder på, at den har været her nogle år. Der er ubekræftede, men ret troværdige iagttagelser fra haver i bl.a. Sydsjælland og nord for København. Den er sandsynligvis indslæbt med planter, der er taget med til Danmark sydfra.

Sneglen er ret let at kende med sin ret gennemsigtige og stribet-ornamenterede skal og den ret svage, men dog tydelige kant på nederste vinding.

Den er sikkert allerede noget udbredt i Danmark, og man bør kigge efter forekomster i hele landet, især i haver, parker, på ruderater o.l.

Det enkelske navn hedge snail hækkesnegl er egentlig udmærket, og jeg foreslår det som dansk navn.

Se også: www.animalbase.uni-goettingen.de...speciesFoto: Poul Evald Hansen

De senest indberettede arter i Naturbasen: