Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

1. juni 2015

Contarinia viburnorum: Ny art for landet

Landbohøjskolens Have har endnu en gang vist sig leveringsdygtig i en danmarksny galmyggeart: Contarinia viburnorum Kieffer, 1913.

For en måneds tid siden observerede jeg en lille galmyggehun lægge æg i blomsterknopanlæg på pibe-kvalkved (Viburnum lantana). I fredags undersøgte jeg træet igen, og kunne konstatere, at den æglæggende hun ikke havde været alene: omtrent 50 blomsterknopgaller blev talt, og der har sikkert været flere! Larverne lever flere sammen og kan provokeres til at lave et lille hop for beskueren - et slægtskarakteristisk træk. Arten er udbredt i en lang række europæiske lande, også vores nabolande (Tyskland, Sverige - ikke Norge).

Til stor glæde for nysgerrige feltgallologer er arten ikke udelukkende tilknyttet pibe-kvalkved, men er også kendt fra den mere almindeligt forekommende kvalkved (Viburnum opulus). Så mon ikke den kan findes andre steder i kongeriget?


Foto: Simon Haarder

De senest indberettede arter i Naturbasen: