Velkommen til arkivet

Her finder du arkiverede artikler og forumtråde fra Naturbasens nu lukkede hjemmeside "Danmarks Fugle og Natur".

Du kan benytte det nye forum "Artsbestemmelse", hvis du har brug for hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe fundet i Danmark.

Opret ny artsbestemmelse

3. januar 2014

Dagsommerfuglefænologi januar-maj 2014

Lidt som en opfølgning på sidste års fænologitråd for dagsommerfugle ( www.fugleognatur.dk...show_message ), starter jeg denne tråd som vil føre en liste over det første fund af et voksent individ af en given dagsommerfugleart i perioden 1. januar-31. maj 2014 (perioden hvor der ikke sker så forfærdeligt meget på dén front). Sidste år nåede vi med Svalehalen op på 33 dagsommerfuglearter inden d. 1. juni, lad os se om det er en rekord som klimaforandringerne kan hjælpe med at slå. Observationerne vil blive hentet her fra Naturbasen, hvor der er et glimrende fænologisystem ( www.fugleognatur.dk...phenology ), fra Lepidopterologisk Forenings ''Bugbase'', og fra Dofbasen, som trods mange fejlindtastninger i sommerfugledelen, alligevel er en god og hyppigt anvendt database.

Den første observation/art (en Dagpåfugleøje indtastet i Naturbasen) er allerede dukket op, men da det drejer sig om et overvintrende/rastende individ tæller den desværre ikke, da listen kun opfatter det første fund af et aktivt individ af en given art.

De senest indberettede arter i Naturbasen: