Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

Nældefamilien består af urter med enkønnede, uanseelige blomster med 4 grønne blosterblade. Hanblomsterne har 4 elastisk opspringende støvdragere. Hunblomsterne er undersædige med en enbladet støvvej med kort griffel og penselformet støvfang, som ofte er forholdsvis iøjnefaldende.

Stor Nælde er i reglen tvebo (særskilte han- og hunplanter), Liden Nælde og Sump-Nælde er særbo med han- og hunblomster på samme plante.

Der er vindbestøvning. Frugten er en nød.

Mange arter har de velkendte brændehår. Se beskrivelsen heraf under artsbeskrivelsen af Stor Nælde!

I Danmark er der 2 slægter: Nælde med 3 arter (Stor, Liden og Sump-Nælde), som er oprindeligt hjemmehørende, samt enkelte sjældent indslæbte som Romersk Nælde. - Den anden slægt Springknap har ikke brændehår. Der træffes et par arter, som ikke er oprindelige i den danske flora, men som er kulturlevn og forvildet fra dyrkning.

På verdensplan består familien af ca. 2600 arter, som kan være urter eller - sjældnere - vedplanter. Slægten Nælde (Urtica) har ca. 80 arter.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: