Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Ole Jensen
    Foto: Ole Jensen

Kendetegn

: Vingefang 40-46 mm. Forvingerne (som er lettere tilspidsede) er smaragdgrønne med to hvide, parallelle streger på tværs. Bagvingerne er ensfarvede hvide. Forkroppen er (som forvingerne) smaragdgrøn.
Store Olsen
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Christiansen

Variation

: Den inderste af de to hvide streger på forvingerne er ofte meget utydelig, undertiden (sjældent) mangler den helt.

Forveksling

: Kan forveksles med sin mere almindelige slægtning P. prasinana, men denne er en del mindre, og har spidsere vinger og et langt mere varieret forvingeudseende. Kan også forveksles med Grøn Stængelugle, C. tridens, men denne er noget mindre, og mangler de to hvide streger på forvingerne.

Udbredelse

: Udbredt i det meste af Østdanmark, Østjylland og Sønderjylland, men fåtallig i resten i landet. Arten ses mest enkeltvist.
Store Olsen - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver i juni-august, larven kan findes overvintrende fra september til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Store Olsen baseret på Naturbasens observationer:
Store Olsen - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Store Olsen - månedlig fordeling

Biologi

: Imago kommer ofte til lyslokning, undertiden også sukkerlokning. Den er ret sløv, og reagerer sjældent hvis den forstyrres.

Larven lever overvintrende på eg.

Levested

: Egeskove, eller bevoksninger med større mængder eg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: