Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Lis Mejlby
    Foto: Lis Mejlby
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Bjerg-Perikon overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Med stift opret vækst og indtil 60 cm. høj,glat og trind stængel. Den har en ret fåblomstret klase af ret store lysegule blomster. Bægerbladene er spidse og med tydelige sorte, stilkede kirlter i randen.

Bladene er store og ægformede, 4-6 cm. lange.

Bjerg-Perikon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frederik Broch Pedersen

Forveksling

: Når man har konstateret, at planten har bægerblade med stilkede, sorte kirtler i randen, kan man først udelukke Lodden Perikon, der har tæt håret stængel og blade.

Bjerg-Perikon, som også har sorte kirtler på bægerbladene, kendes på de langstilkede mørke kirtler på spidse bægerblade og store blade.

Smuk Perikon er en langt mere graciøs plante med kun 1-1,5 cm. lange blade og ret kortstilkede kirtler i kanten af bægerbladene, som er butte og ikke spidse.

Ved omtalen af Prikbladet Perikon er en oversigt over slægtens arters karakteer.

Udbredelse

: Den er ret sjælden i Danmark, hyppigst i bakkede skov i Østjylland samt i Nordøstsjælland.
Bjerg-Perikon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Bjerg-Perikon baseret på Naturbasens observationer:
Bjerg-Perikon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bjerg-Perikon - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindslyngspredning af frøene. Den har også vegetativ formering ved underjordiske udløbere og rodskud, men i mindre omfang end de fleste andre arter i slægten.

Etymologi:

Slægtsnavnet er forklaret i omtalen af Prikbladet Perikon; arsnavnet montanum betyder "voksende i bjerge" og det danske artsnavn er tilsvarende; det er noget misvisende i forhold til artens naturlige voksesteder.

Levested

: Middelgod bund i højtliggende skove og på kratbakker.

Trusler

: Afskovning. Ændret landbrugsdrift. Manglende græsning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: