Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk
  • Fotograf: Thomas Eske Holm
    Foto: Thomas Eske Holm
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Mose-Bølle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Almindelig mosebølle er en løvfældende dværgbusk på 10 til 70 cm i højden.

Grenene er brune, cylindriske og jævne, og kan blive meget gamle.

Bladene er spredte, flade, 10 25 mm, omvendt ægformede og helrandede, på undersiden blågrønne. Bladene har ofte et rødbrunt skær, især i randen af bladene. Bladene har smukke røde og gule høstfarver.

Blomsterne er hængende og krukkeformede med tilbagebøjede flige. Blomsterfarven spænder fra hvid, sart lyserød til rød. Blomstringen sker i maj og juni.

Bærrene er blåduggede og aflange til kantede og har farveløs midte. Smagen er sødlig og uden videre smag. Bærrene er modne omkring august afhængigt af året, men indtørrede bær ses ofte på busken senere på året.

Mose-Bølle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Færk

Forveksling

: Kan for nybegynderen forveksles med blåbær, men denne plante har kantede grønne grene, savtakkede blade og runde saftige bær. (Man bliver blå i munden af at spise blåbær).

Udbredelse

: Almindelig i Jylland og dele af Nordsjælland, sjælden i øvrige Danmark.
Mose-Bølle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Mose-Bølle baseret på Naturbasens observationer:
Mose-Bølle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mose-Bølle - månedlig fordeling

Biologi

: Løvfældende dværgbusk, ofte bestanddannende. Frugten er et bær. Vegetativ formering sker ved hjælp af underjordiske udløbere, hvor Mosebølle ses tætvoksende i flere meters brede grupper.

Forgrening sker ved sideskud i de øvre bladhjørner. Skuddenes endeknop dør som regel. Fra sideknopperne, der er beklædte med tætstillede, brunlige knopskæl, fremkommer nye sideskud fra nogle af de øverste bladhjørner.

Andre knopper nærmest skudspidserne er florale og frembringer kortskud med en til to blomster.

Mosebølle er foderplante til nogle sommerfugle, bl.a. Bølleblåfugl og Grøn busksommerfugl.

Mosebøllebær kan bruges til bjesk, uden den store smagsfylde, men med stor dyb farve.

Levested

: Mosebølle vokser på mager tørvebund i fugtig og tør hede. I lavninger, men også på bakkeskråninger, hvor den har bidt sig fast. Naboerne er Hedelyng, Revling, Tyttebær, Blåbær og hedens øvrige vækster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vilde planter i Norden af Jessen og Mentz. Den nye nordiske flora.

De senest indberettede arter i Naturbasen: