Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Lars Guldager Sørensen
    Foto: Lars Guldager Sørensen
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Kendetegn

: Arten vokser i små, tætte tuer på basisk substrat: cement, sten m.v.

Sporehusene modner om foråret og er i reglen talrige, da arten er tvekønnet modsat mange andre mosser. De er på karakteristisk vis indad-/nedadbøjede og lysegrønne som umodne og oprette, brunlige, længdefurede som modne.

Bladene er lancetformede med kraftig midtnerve, der løber ud i en lang, glat, farveløs hårspids.

De har tilbagebøjet rand i det meste af bladlængden, og randen er kun ét cellelag tyk, og der er ingen randsøm.

Bladenes blege hårspidser giver tuerne et karakteristisk skimlet udseende, der ofte kan anes på lang afstand.

Sporehusenes stilk krummer på karakteristisk vis ned i tuen i fugtigt vejr, og strækker sig i tørt vejr, så sporene kan blive spredt af vinden.

Pude-Gråmos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif Knudsen

Forveksling

: Arten er ret let kendelig på den hvidskimlede fremtræden og de som umodne nedadbøjede, lysegrønne sporehuse, der på en krum børste gemmer sig imellem bladene.

Grimmia laevigata har kraftigt tandet hårspids og ikke de nedadbøjede sporehuse.

Grimmia trichophylla danner meget sjældent sporehuse, og dens blade har en ret kort, kraftigt tandet spids.

Grimmia ovalis har meget kort seta (sporehusstilk), der ikke er nedadbøjet.

Udbredelse

: Meget almindelig på kalkpræget substrat landet over.
Pude-Gråmos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dens små grålådne tuer kan erkendes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Pude-Gråmos baseret på Naturbasens observationer:
Pude-Gråmos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pude-Gråmos - månedlig fordeling

Biologi

: Med den sædvanlige mosbiologi med grøn mosplante med n kromosomer. Sporehus og sporehusstilk med 2 n. - Da Grimmia pulvinata er tvekønnet, sker befrugtning let og sporehusene er næsten altid talrigt forekommende.

Levested

: Den vokser typisk på basisk substrat, ikke mindst cement, også gerne på kirkegårdsdiger - over hele landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln: Bladmossor - Sköldmossor - Blåmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Lecobryum. ISBN 91-88506-55-X

Den Danske Mosflora I Bladmosser, Anne Grethe Andersen et al, Gyldendal 1976, ISBN 87-01-30371-6

De senest indberettede arter i Naturbasen: