Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande

Atlas

: Mose-Pors overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj busk med særpræget lugt, som især fremstår kraftig ved knusning af blade og blomster.

Den er tvebo med særskilte han- og hunplanter og rakler, der fremkommer før løvspring. Hanraklerne er ret store og med brune, bådformede rakleskæl og ligner nærmest små kogler. Hunraklerne er meget mindre og har røde støvfang, der rager ud mellem rakleskællene.

Frugten er en nødagtig stenfrugt, der omsluttes af hunblomstens vedvarende forblade. Ved modenhed er både frugten og forbladene besat med gule harpikskirtler, og forbladenes indre er svampet og luftfyldt, så frugterne kan flyde med vand.

Mose-Pors
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: Der er ikke forvekslingsmuligheder i den danske flora. Om ikke andet er plantens lugt afgørende.

Udbredelse

: Den er stadig ret almindelig i Vest-, Midt- og Nordjylland og på Læsø, lidt mindre almindelig i det øvrige Jylland, og sjælden på Øerne, hvor den dog bl.a. er talrig i Holmegårds Mose nord for Næstved.
Mose-Pors - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstringen er før løvspring i april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Mose-Pors baseret på Naturbasens observationer:
Mose-Pors - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mose-Pors - månedlig fordeling

Biologi

: En tvebo buske med vindbestøvning af blomsterne.

Den har vegetativ formering med underjordiske udløbere og danner tættere krat.

Pors har kugleformede knolde på rødderne, som huser kvælstoffikserende bakterier.

Pors blev anvendt til at sætte smag til øllet for man begyndte at bruge Humle. Nu anvendes de aromatisk-bitre hunblomster og bladene til at sætte smag til bl.a. forskelligere bitter samt porsesnaps.

Etymologi:

Myrica er et gammelt græsk navn: myrike på en art Tamarisk. Pors er et gammelt germansk navn, der genfindes i plattysk m.v. nabosprog. Gale er det gamle engelske

navn for planten, som er blevet det latinske artsnavn.

Levested

: I hedemoser og lavmoser med næringsfattigt grundvand, gerne hvor der er bevægelse i grundvandet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: