Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Atlas

: Almindelig Røllike overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil 60 cm. høj meget karakteristisk stærk og krydret lugt, der i sig selv er en reference.

Hele planten er mere eller mindre håret og har underjordiske udløbere.

Bladene er findelte og 2-3 x fjersnitdelte med smalle og fine spidse flige.

Blomsterkurvene er små og samlet i en halvskærm i plantens top. De har hvide, nu og da mere eller mindre røde, randkroner og mørkegule skiveblomster.

Almindelig Røllike
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne Bertelsen

Variation

: Randkronerne kan være rødlige eller røde.

Der findes en række former og underarter, hvor nogle måske fortjener artsrang. Flere af disse er udbredte i Danmark, men ikke kortlagt i videre omfang. De adskiller sig især ved forgrening og form af blade og bladfligenes form. Botanikere fra Mellemeuropa, der besøger Danmark, kan sagtens identificere flere af disse på voksesteder som vejkanter m.v. Se bl.a.

ww2.bgbm.org...PTaxonDetail...

Så der ligger vel en lille opgave her!

Der findes kraftigt røde haveformer og former med "fyldte", "oppustede" kurve.

Forveksling

: For Almindelig Røllike som samleart, er der næppe forvekslingsmuligheder. Nyse-Røllike, der også har den karakteristiske røllikelugt, har hele, savtakkede blade og større blomsterkurve.

Udbredelse

: Uhyre almindelig i hele landet.
Almindelig Røllike - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes blomstrende ultimo juni-september, og vil uden for blomstringstiden altid let kunne identificeres på sin karakteristiske lugt og findelte blade.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Røllike baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Røllike - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Røllike - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt.

Frugterne mangler fnok og spredes af vinden.

Etymologi:

Achillea er efter græsk akhilleios, som er efter sagnhelten fra Illiaden Akhilleus. Røllike er et lån fra tysk.

Millefolium betyder "tusind-blad" og sigter til det findelte løv.

Det er en gammel læge- og krydderurt med flere virksomme stoffer. Den bruges bl.a. i urteteer og i kryddersnaps. Anvendt i for store mængder kan den give lettere ubehag.

Levested

: Tør græsklædt bund, vejkanter, vejskråninger, græsplæner o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: