Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Kendetegn

: En stor flagermus med en længde på 7-8 cm og et vingefang på ca. 36 cm. Vingerne virker lange og smalle. Kroppen er kraftig og kompakt. Snuden og ørene korte. Pelsen er rødbrun på oversiden og lysere på undersiden. Flyver ofte i dagslys, normalt i 50-100 meters højde. Flugten er retlinet, med pludselige retningsændringer og skarpe dyk. Jager mest i helt åbne områder. Kan genkendes på dens høje skingre lyde, især på varme eftermiddage.
Brunflagermus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Vallebæk

Variation

: Ingen.

Forveksling

: Kan i flugten i princippet forveksles med nærmest alle andre danske flagermus, men især sydflagermus ligner. Denne har dog bredere vinger,længere snude og virker mindre kompakt. Sydflagermusen flyver desuden i en højde under 50 m. Et godt kendetegn for brunflagermus er netop de lange smalle vinger og at de flyver i dagslys i 50-100 meters højde. Men kan verificere sin bestemmelse ved hjælp af en flagermusdetektor som kan gøre flagermusens ultralydsskrig hørbare for det menneskelige øre. Brugflagermusens frekvens ligger på ca. 20 khz.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet. Mest almindelig i Østjylland og på øerne.
Brunflagermus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses især i efteråret på trækket fra sommer- til vinterkvarteret.

Tidsmæssig fordeling

af Brunflagermus baseret på Naturbasens observationer:
Brunflagermus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunflagermus - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i hulrum i træer, gerne ved søer og damme. Kanten af flyvehullet er sort med anløbne striber af urin og ekskrementer. Åbningen er ofte omsværmet af fluer. Trækker sydpå om vinteren. (Trækadfærden kan dog diskuteres www.fugleognatur.dk...show_message

Levested

: Tilpasset kulturlandskabet og bebyggede områder. Især ved parker og gammel løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus, B.(red) 1993: Danmarks Pattedyr

Langer, J. 1987: Lademanns naturfører. Pattedyr

De senest indberettede arter i Naturbasen: