Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen

Kendetegn

: Dødningehånd er et polyp/koraldyr, som til forskel fra de fleste andre koraldyr danner bløde koralskeletter uden kalk. D. opbygger hvide, gule eller orange kolonier, der ofte har udposninger, som kan minde om hænder eller fingre, deraf navnet. Kolonierne når sjældent en størrelse over 20 cm. Koraldyrene stikker deres tentakler ud af små huller i den læderagtige koraloverflade og filtrerer vandet for plankton. Når tentaklerne er ude, har korallen et loddent udseende, hvilket ofte ses af svømmedykkere.

På koraller opskyllet på stranden kan man med det blotte øje skimte de mange små huller i koralvæggen, hvor koraldyrene har siddet. Konsistensen er fast og elastisk.

Dødningehånd
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Line Holst

Variation

: Korallen kan se ud som en (død mands) hånd, men ofte ligner den blot en klump amorft væv, der evt. er fastsiddende på en sten eller en skal.

Forveksling

: Opskyllet på stranden kan D. ligne en grønlig eller gullig stump tang og overses derfor ofte.

Udbredelse

: Korallen er vidt udbredt i danske farvande, men overses formentlig ofte.
Dødningehånd - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Korallen kan hele året findes opskyllet på danske strande eller ses som bifangst i trawl.

Tidsmæssig fordeling

af Dødningehånd baseret på Naturbasens observationer:
Dødningehånd - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dødningehånd - månedlig fordeling

Biologi

: Koraldyrene fouragerer fortrinsvist i første halvdel af året, hvor koralskelettet udbygges. Sidst på året ophører koraldyrene med at spise. De trækker sig ind i korallen, hvor de i stedet koncentrerer sig om at producere æg og sæd, som gydes i december og januar. Befrugtningen sker i vandet, og i løbet af en uge når de nye koraldyr larvestadiet. Nogle larver hæfter sig til deres oprindelige koral, som derved vokser, mens andre driver væk eller svømmer bort og fæstner sig på sten, rev, vrag eller skaller. Her starter de en ny koloni af karakteristisk blødt bruskagtigt væv.

Levested

: Dødningehånd-korallen lever ved kysterne i den tempererede del af Atlanterhavet (bl.a. Vesterhavet) og i Kattegat i op til 50 meters dybde.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Wikipedia.

De senest indberettede arter i Naturbasen: