Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen
  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen
  • Fotograf: Ebbe Andersen
    Foto: Ebbe Andersen

Kendetegn

: Høj slank højresnoet skal - skalåbningen er næsten helt rund. Sneglen er op til 5-6 cm lang. Gråbrun/rødbrun skal med tydelige spiralribber. Døde slidte skaller, der findes på stranden kan dog være meget lysere i farven.
Tårnsnegl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karl Schlichter

Forveksling

: Små eksemplarer kan eventuelt forveksles med Lille tårnsnegl, (Bittium reticulatum), men denne har et meget mere knudret overflademønster, og bliver kun 10-12 mm lang.

Udbredelse

: Findes fra Nordsøen til Kattegat. Den bryder sig ikke så meget om brakvand, så normalt findes den ikke længere sydpå end det nordlige Øresund.
Tårnsnegl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lever normalt på så dybt vand - 10 m eller mere - at den kun ses i levende live af dykkere eller fiskere, der får den med op i deres net. Tomme skaller ses dog tit skyllet op på strandene.

Tidsmæssig fordeling

af Tårnsnegl baseret på Naturbasens observationer:
Tårnsnegl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tårnsnegl - månedlig fordeling

Biologi

: Lever skråt nedgravet i bunden og har på mange måder en levevis, der minder om muslinger, idet den bruger sine gæller til at filtrere havvandet for spiselige partikler.

Levested

: Foretrækker en bund med meget mudder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen & Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Cambell & Nicholls: The Seashore and Shallow Seas og Britain and Europe, Hamlyn 1984

Poul Bondesen, Danske Havsnegle, Natur og Museum 33(2), 1994

De senest indberettede arter i Naturbasen: