Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen

Kendetegn

: Fingertang har lang, glat og bøjelig stilk med hæfterødder. Bladpladen er delt i fingeragtige afsnit, op til 1,5 m
Fingertang
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: I roligt vand er fingerfligene brede, mens de bliver ret smalle i strømfyldt, bølgepåvirket vande. Der er også store forskelle på stilkens længde og bladpladens bredde.

Forveksling

: De 3 arter af laminaria kaldes samlet for "havskræppe".

De består alle af en stor, læderagtig bladplade på en stilk med hæfterødder som fæster dem til underlaget.

Sukketang har udelt bladbånd ofte kruset/bølget.

Palmetang har en kraftig, slimet ru stilk.

Udbredelse

: Alle danske farvande pånær Østersøen omkring Bornholm, da saltindholdet er for lavt.

Findes også i Nordishavet og på begge sider af Atlanterhavet.

Fingertang - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses hele året på voksestedet. Hele og dele af fingertangen ses af og til opskyllet på stranden efter kraftig stormvejr.

Tidsmæssig fordeling

af Fingertang baseret på Naturbasens observationer:
Fingertang - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fingertang - månedlig fordeling

Biologi

: Vækstzonen sidder i overgangen mellem stilken og bladet. I løbet af vinteren vokser det nye blad ud med det gamle siddende i spidsen til det falder af.

Levested

: Vokser på 1-20 m dybde, i kølige havområder med stærk strøm, der kan tilføje næring hele tiden. I DK findes kun mindre fingertangplanter, men kan danne hele tangskove på havbunden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ruth Nielsen, Danske Havalger 1,Miljø-og Energiministeriet 1994 ISBN 87-601-4699-0

Knud Georg Brundbjerg, Havplanter alge-tang og deres livsvilkår, Gyldendal 1988 ISBN 87-00-18722-4

Jan C.G. Larsen & Per Juel Hansen, Tang, Natur og Museum 25. årgang nr. 4 1986

De senest indberettede arter i Naturbasen: