Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Louise WG
    Foto: Louise WG
  • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
    Foto: Morten Swayne Storgaard
  • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
    Foto: Morten Swayne Storgaard

Kendetegn

: Inficerer mejeredderkopper (Pholcus phalangioides), og danner hvide bomuldslignende kolonier på krop og benenes led. For en detaljeret beskrivelse af sporerne henvises til original-artiklen.
Engyodontium aranearum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svavar Andreasen

Forveksling

: Kan forveksles med Verticillium psalliotae jf. artiklen, men denne kendes ikke fra edderkopper.

Udbredelse

af Engyodontium aranearum baseret på Naturbasens observationer:
Engyodontium aranearum - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Engyodontium aranearum baseret på Naturbasens observationer:
Engyodontium aranearum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Engyodontium aranearum - månedlig fordeling

Biologi

: Svampen lever som snylter på Mejeredderkopper (Pholcus phalangioides) på fugtige lokaliteter. Svampen dræber edderkoppen.

Levested

: Mejeredderkopper (Pholcus phalangioides) på fugtige lokaliteter verden over. De 5 fund der af d.d. (04/05/22) i svampedatabasen er på mejeredderkopper. I Danmark kan der peges på ikke isolerede skure, kældre o.l. lokaliteter, hvor mejeredderkopper kan findes.

Trusler

: Egen vurdering: Ingen umiddelbare.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gams, W, de Hoog, G.S, Samson, R.A, & Evans, H.C. (1984). The hyphomycete genus Engyodontium a link between Verticillium and Aphanocladium. Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 12(2), 135–147.

De senest indberettede arter i Naturbasen: