Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peer Rafn
    Foto: Peer Rafn
  • Fotograf: Peer Rafn
    Foto: Peer Rafn
  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger

 Figur

Kendetegn

: Svampen er tæt beslægtet med Hunde-Stinkesvamp og ligner denne i meget.

Den begynder som et 1-2 cm. bredt, rundt til ovalt hekseæg, hvorfra snart strækker sig en stok på 8-12 x 1-1,5 cm.., som for enden har en slimet, umbrabrun sporemasse. Under sporemassen er stokken skarlagenrød eller karminrød. Stokken er tydeligt kamret og er hvidlig med varierende, men altid tydelig, skarlagenrød tone.

Den har ådselagtig lugt, men ikke i nær så udpræget grad som Almindelig Stinksvamp.

Rød Stinksvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Olsen

Forveksling

: Hunde-Stinkesvamp harolivenbrun sporemasse og top, som er orange inde under sporemassen, (ikke skarlagenrød/karminrød). og brunlig til orange tonet stok. Som ældre bliver Hunde-Stinkesvamp også rød i toppen, og kan da være lidt svær at skelne, men den har ikke tydeligt røde/skarlagenrøde farver på stokken.

Almindelig Stinksvamp og Sand-Stinkesvamp er tydeligt større, stok tykkere end 1,5 cm, og kraftigere arter uden skarlagenrøde farver på stokken.

Udbredelse

: Rød Stinkesvamp er endnu ret sjælden i Danmark, men er sandsynligvis under udbredelse.
Rød Stinksvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er sædvanligvis fremme juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Stinksvamp baseret på Naturbasens observationer:
Rød Stinksvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Stinksvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Sporemassen for enden af stokken har lugt af ådsel/råddent kød og spises og spredes af fluer.

Rød Stinksvamp er et af de (endnu?) relativ få eksempler blandt svampe på arter, der er indslæbt af mennesker i nyere tid.

Den er indslæbt fra Nordamerika til Europa i 1888 og fundet første gang i Danmark i 1985. Danmark ligger formentlig på grænsen af, hvor der er gunstige økologiske kår for arten, men det kan ændre sig med opvarmningen.

I rødlisten er den vurderet til LC, ikke truet.

Levested

: I skove, haver, parker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Petersen, J.H. & Vesterholt, J. 1990 (red.): Danske storsvampe (basidiesvampe). - Gyldendal.

De senest indberettede arter i Naturbasen: