Udspærret Perikon

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Udspærret Perikon overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: