Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Øllgaard
    Foto: Hans Øllgaard
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst

Atlas

: Spids-Løn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Spids-Løn bliver et middelstort til stort træ på indtil 25 meters højde, men væksten er langsommere end hos den nærtstående Ahorn.

Bladet er hånddelt og med ret lange brodspidser på bladfligene. Blomsterstanden er en glat, gulgrøn lidt skærmagtig kvast. Blade, bladstilke og unge grene indeholder lidt hvid mælkesaft, hvilket ikke er tilfældet hos Ahorn (Ær).

Løvspring er ultimo april/primo maj og blomstringen sker før løvspring. Frugten udgøres af 2 kantstillede, vingede nødfrugter, der danner en stump vinkel med hinanden.

Spids-Løn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Det volder sjældent vanskeligeheder at skelne Spids-Løn fra andre arter i slægten.

Ahorn har hånddelte blade med stumpe til svagt spidse flige og dens blomsterstand er nærmest pølseformet. Navr har meget mindre, hånddelte blade med but afrundede flige. Indførte, dyrkede arter som Ild-Løn, Askebladet Løn etc. har helt anderledes formede blade.

Udbredelse

: Spids-Løn har tidligere været almindelig mod syd på Øerne, i østlige Sønderjylland. Den er under kraftig udbredelse, og må nu betegnes som almindelig-meget almindelig samme steder og hist og her til temmelig almindelig i resten af landet bortset fra de mest næringsfattige egne.

Det er næppe muligt at adskille oprindelige bestande fra planter spredt fra dyrkede frøkilder. Den findes vildtvoksende i det sydlige Norge omkring Oslofjorden og i Sverige til nord for Stockholm - samt i det sydlige Finland.

Spids-Løn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Spids-Løn har løvspring primo-medio maj og blomstrer før løvspring.

Tidsmæssig fordeling

af Spids-Løn baseret på Naturbasens observationer:
Spids-Løn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spids-Løn - månedlig fordeling

Biologi

: Et middelhøjt træ, hvis blomster har en kraftig honningproduktion, og som bestøves af insekter. Frøene er vingede nødder, som spredes fra moderplanten af vinden qua vingernes helikoptoreffekt. De har stor spiringsvillighed, især på lidt mere frodig bund.

Ingen arter fra Acer-slægten danner ektomykorrhiza med svampe, men de har som de fleste andre blomsterplanter velfungerende endomykorrhiza med rent jordboende svampe. Derfor finder man forholdsvis få svampe i skov af Ahorn og andre arter fra slægten; de man finder er ikke-mykorrhizasvampe.

Slægtsnavnet Acer er et gammelt latinsk navn for arter af denne slægt. Artsmavmet "platanoides" betyder "platanlignende" og hentyder til bladenes lighed med platanblade. Løn er et ældgammelt indoeuropæisk navn for planten eller slægten. Spids-Løn hentyder naturligvis til bladenes form med de brodspidse flige.

Den antages at være indvandret til Danmark da egeblandskoven indfandt sig omkring 4000 f.K.

Levested

: Den vokser på let fugtig, næringsrig bund i skov og krat og i ekstensivt drevne parker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Vilda och forvildade träd og buskar i Sverige - En fältflora. Dag Ekholm, Thomas Karlsson och Ebba Werner. Btj Tryck Lund. ISBN 91-971255-4-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: