Asplenium ruta-muraria x septentrionale

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Asplenium ruta-muraria x septentrionale overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: