Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf:  Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen

Kendetegn

: Længde 30-35 cm, vingefang 54-62 cm. Større og kraftigere end Turteldue, på størrelse med Tyrkerdue. Flyver ringdueagtigt uden de mindre duers klippende vingeslag.

Dragt ligner Turteldues. Har smallere, rosarød øjenring og mørkere overside. Oversiden er skællet med smalle, rustbrune fjerrande mod brede, runde og mørke fjercentre. Brystet er mørkt gammelrosa, og bug til undergump grålige. De yderste og mellemste store dækfjer har bredere, hvidgrå spidser, der danner 2 ret tydelige, lyse vingebånd (skjules af brede, lysere fjerrande hos Turteldue). Håndsvingfjerene har ret brede, lyse spidser. Baghals og bryst brunligt.

Den blågrå halsplet har 4-6 smalle, sorte bånd. (Turteldues hvide halsplet har 3-4(5) sorte bånd.)

Østlig Turteldue ser mørkebrun ud med lys skæltegning Turteldue lyst rødbrun med mørkebrune pletter.

I flugten tungere med bredere vinger end Turteldue, men graciøs og lynhurtig. Som lille, korthalet Ringdue med mere stabil flugt og mindre klippende vingeslag end Turteldue. Set nedefra er mørk undervinge tydelig. I flugten er den mere kontrastløs end Turteldue.

Ungfugl lysere uden halspletter. Ryggen mere grå end ung Turteldues.

Sangen ligner ringduens. En lav, hæs og sørgmodig kurren, bestående af 2 klare toner fulgt af 2 hæse, ”hro-hro oo-oo hro-hro oo-oo…”.

Østlig Turteldue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gerner Majlandt

Variation

: Østasistisk race: ”S.o.orientalis” har smal, lysegrå halespids, mens vestasiatiske race ”S.o.meena” er lidt mindre, har lysere bug og smal, hvidlig halekant som Turteldue.

Forveksling

: Turteldue. Herhjemme optræder turteldue stort set kun sent forår og sommer, mens de få fund af Østlig Turteldue gøres typisk sent om efteråret og om vinteren. Dette er dog kun en tommelfingerregel.

Udbredelse

: Centralasien og Sibirien.
Østlig Turteldue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sjælden gæst i Europa (inkl. Danmark.

Det første fund her i landet var den 11.4.1863: 1 Skaføgård, Djursland, Århus amt.

Og den 13.1.2007 blev det seneste eksemplar i DK fundet i landsbyen Bække, v/Vejen, Ribe amt. Dette udgør sammenlagt det 10. fund i landet.

Flere vinterfund i Vesteuropa er gjort i større haver.

Tidsmæssig fordeling

af Østlig Turteldue baseret på Naturbasens observationer:
Østlig Turteldue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Østlig Turteldue - månedlig fordeling

Biologi

: Reden placeres normalt lavt i buskads – og er blot en sjusket platform af kviste og rodtrævler foret med finere materiale.

Æglægning fra april i syd til maj i nord. 2-3 kuld. Nornalt 2 æg. Begge køn ruger. Ungerne plejes af begge forældre.

Levested

: Yngler i Central-sibiriens tajga (racen ”orientalis” og i Sydvest-sibiriens skovsteppe samt Centralasiens bjergskove (meena)).

Overvintrer i Sydasien.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

Fugle i felten, v/Mullarney m.fl, L&R 2004.

De senest indberettede arter i Naturbasen: