Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: kim fogt
    Foto: kim fogt

Kendetegn

: Pighajens normale maximale vægt og størrelse er 120 cm og 10 kg. Den største pighaj, fanget af lystfiskere i Danmark i 1994, vejede 6,7 kg.

Arten har, som sine slægtninge, en lang krop. Gabet sidder på undersiden af hovedet og har flere tandsæt, hver med deres små skarpe tænder. Bag gabet sidder - på hver side - fem gæller.

Pighajen har navn efter de pigge, der sidder foran hver af de to rygfinner. Piggene indeholder gift, der dog ikke er farlig for mennesker men som kan give smertende sår. Ryggen er grå, bugen kridhvid og den mangler gatfinnen. (Kødet er benfrit, sødligt og hvidt.)

Pighaj
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Palle Buch Carlsen

Forveksling

: Kan evt. forveksles med Gråhaj - som dog har gatfinne, hvilket Pighaj ikke har. Endvidere har Gråhaj ikke - som Pighaj - pigge ved rygfinnerne.

Udbredelse

: Pighajen er den mest almindelige haj i danske farvande, hvor den kan færdes i store stimer med tusindvis af artsfæller. Den er upopulær blandt erhvervsfiskere, fordi den ofte ødelægger garn og liner.
Pighaj - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den vandrer over Atlanterhavet. Kan ses i Danmark efter forår.

Tidsmæssig fordeling

af Pighaj baseret på Naturbasens observationer:
Pighaj - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pighaj - månedlig fordeling

Biologi

: Pighajen vokser langsomt og bliver sent kønsmoden; hunnen modnes først, når den er mellem 10 og 12 år gammel. Arten lægger ikke ægkapsler, men føder levende unger. Drægtighedsperioden er omkring 20 måneder, hvorefter den føder op til 12 unger - disse er ved fødslen 20-30 cm lange.

Føden består hovedsageligt af sild og torskefisk, men også hvirvelløse arter som blæksprutter, rejer og krebsdyr.

Levested

: Pighajen lever i stimer i dybder fra normalt 10 til 200 meter, men den er observeret på 1000 meters dybde. I Danmark er den meget almindeligt udbredt i de farvandene indtil den vestlige Østersø.

Den foretrækker blød bund og en vandtemperatur på 6-15 grader.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Marianne Køie: Havets dyr og planter. Gads Forlag, 2000.

Fakta om fisk. Amtscentret for undervisning, Århus, 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: