Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Kendetegn

: Vandplante, som flyder i overfladen eller er mere eller mindre nedsænket.

Løvet forgrener sig gaffel- eller y-formet og er smalt båndformet og tyndt, ca. 1 mm. bredt og indtil flere cm. langt. Oversiden ses i lup at være tydeligt netmønstret og ofte med en ret svagt markeret mørk midterstribe, men ellers glat og ensartet og uden porrer.

I Danmark kendes kun sterile planter.

Flydende Stjerneløv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Winther

Forveksling

: Der er egentligt ikke meget andet, der ligner Flydende Stjerneløv.

En række andre arter fra slægten Ricccia adskiller sig ved at gro på land, have perforeret løv eller kortere og tykkere løv.

Flydende Skælløv vokser også y-formet, menhar kort skælformet løv og skælagtige dannelser eller "bugblade" på den nedadvendte side.

Udbredelse

: Den er almindelig i næringsrige småvande, men overses let
Flydende Stjerneløv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele vækstsæsonen Især iøjnefaldende hen på vækstsæsonen, når den har nået at opformere sig, og hvor den kan dække store dele af vandspejlet i småsøer.

Tidsmæssig fordeling

af Flydende Stjerneløv baseret på Naturbasens observationer:
Flydende Stjerneløv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flydende Stjerneløv - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med den grønne plante, gametofyten, der har N kromosomer. Sporyfyten med 2N kromosomer er så vidt vides kun fundet i Danmark 1 gang, i en lille sø,

Storfsø("Stofsø"). Og hos os er formeringen ellers altid vegetativ, idet løvet vokser og forgrener sig gentagne gange y-formet.

Den vegetative formering er til gengæld meget effektiv, og Svømmende Stjerneløv kan næsten helt udfylde vandfladen og betydelige dele af vandsøjlen i løbet af sommeren.

Den spredes af især svømmefugle, idet stykker af løvet let hænger ved fjerdragt og fødder.

Den har også en udbredt anvendelse som akvarieplante.

Levested

: Med en ret bred økologisk amplityde, men hyppigst i næringsrige småsøer og grøfter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: