Bladløs Fladbælg

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Bladløs Fladbælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Udbredelse

af Bladløs Fladbælg baseret på Naturbasens observationer:
Bladløs Fladbælg - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Bladløs Fladbælg baseret på Naturbasens observationer:
Bladløs Fladbælg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bladløs Fladbælg - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: