Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist

Kendetegn

: Skinnende rødbrun med gullige følehorn og ben samt mørke dækvinger med lyse kanter. Har veludviklede flyvevinger.

Hunnens tang er lille og lige med indadkrummede spidser, mens hannens tang er betydeligt større og buet med små "tænder" på indersiden.

Kan blive op til 14 mm, men er oftest omkring de 10.

Almindelig Ørentvist
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Bloch

Forveksling

: Buskørentvist og Skovørentvist, som dog er noget mindre almindelige.

Udbredelse

: Er den mest almindelige art ørentvist i Danmark og er vidt udbredt i hele landet.
Almindelig Ørentvist - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses hovedsageligt om efteråret og sensommeren, men kan træffes det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Ørentvist baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Ørentvist - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Ørentvist - månedlig fordeling

Biologi

: Om efteråret graver hunnen en gang 5-8 cm ned i jorden. Sidst på vinteren lægger hunnen en dynge æg, som bliver vogtet og plejet meget omhyggeligt. Hunnen dør kort tid efter klækningen, og efterfølgende æder ungerne hunnen.

Lever hovedsageligt af plantedele, men æder også bladlus og andre planteskadedyr.

Levested

: Især åbent land, haver og frugtplantager. Kan ofte træffes inden døre, særligt når det er koldt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
"Insekter i farver" diverse forfattere, Politikens forlag.

De senest indberettede arter i Naturbasen: