Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen
  • Fotograf: mathias Johannesen
    Foto: mathias Johannesen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Kendetegn

: Kroppen langstrakt (torpedoformet) med ryg- og gatfinne placeret langt tilbage ved halen. Hovedet er bredt og fladt. Har mange spidse, bagudrettede tænder i mund og gane. Farvetegningen er grønlig med gullige pletter. Hannen bliver op til 90 cm lang (ca. 4 kg), mens hunnen i sjældne tilfælde bliver en kæmpe på 1,5 meter og 36 kg (Grarup-gedden), hvilket tager ca. 30 år. Den normale størrelse er ca. 1 meter og en vægt på 5-7 kg.
Gedde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Desting

Variation

: Farven varierer med alderen. De ældre individer er oftest mørkere end de unge. Brakvandsgedder er ofte gullige, mens gedder fra vegetationsrige søer forekommer mere grønlige.

Forveksling

: Ingen.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet.
Gedde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gedder kan træffes på lavt vand i marts-april, hvor de gyder. Resten af året kan de fanges med fiskeredskaber (fredet i april måned). Ungfisk kan ses hele året på lavt vand i klare søer.

Tidsmæssig fordeling

af Gedde baseret på Naturbasens observationer:
Gedde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gedde - månedlig fordeling

Biologi

: Gedden er en af vores største rovfisk. Føden består af stort set alle andre fisk, som fx aborre, skalle og rudskalle. Tager også padder og fugle (eksempelvis ællinger). Gedden jager oftest ved at vente urørlig på sit bytte imellem vandplanter eller tagrør, og slår så til, når byttet kommer forbi. Parringen foregår i marts-april på lavt vand, og hunnen lægger op til en halv million æg over flere uger. Nyklækkede unger falder til bunden og hæfter sig til vandplanter med en kirtel på hovedet. Når blommesækken er fortæret, gør gedden sig fri og bliver fritsvømmende. Efter et år er den vokset til 10-20 cm, og efter et par år bliver gedden kønsmoden.

Levested

: Findes i alle slags søer og i den langsomt løbende nedre del af åer. Men da gedden jager med synet, trives den bedst i oligotrofe, klarvandede søer. Opholder sig typisk i bredzonen, hvor den ofte er ret stationær. Om vinteren mest på dybere vand. Findes desuden i brakvand i Sydøstdanmark, eksempelvis ved Møn. I brakvand strejfer gedden en del omkring.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus, B.J. & Dahlstrøm, P. (1990): Ferskvandsfisk. Gads naturbøger. 224 pp.

De senest indberettede arter i Naturbasen: