Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Eva Olsen
    Foto: Eva Olsen

Kendetegn

: Palmetang har lang, slimet, ru og stiv stilk som er tykkest ned mod hæfterødderne. Bladpladen er tyk og læderagtig, delt i mange fingeragtige afsnit.

I danske farvande bliver den sjældent mere end en meter høj, men kan nå 2-3 m langs de norske kyster.

Palmetang
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Knudsen

Variation

: Stilken er 10-30 cm i DK, men kan blive op til 2-3 m lang.

Forveksling

: De 3 arter af laminaria kaldes samlet for "havskræppe".

De består alle af en stor, læderagtig bladplade på en stilk med hæfterødder som fæster dem til underlaget.

Sukketang har udelt bladbånd ofte kruset/bølget.

Fingertang har en slank, glat oftere kortere stilk. Overgangen mellem stilk og bladplade er mere kileformet end hos palmetang.

Udbredelse

: Vesterhavskysten, Skagerak og NØ Kattegat.

Palmetang er mere saltkrævende end fingertang og ses derfor ikke i indre danske farvande.

Desuden det NØstlige atlanterhav fra Portugal til nord for Kola.

Palmetang - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses hele året på voksestedet. Hele og dele af palmetangen ses af og til opskyllet på stranden efter kraftig stormvejr.

Tidsmæssig fordeling

af Palmetang baseret på Naturbasens observationer:
Palmetang - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Palmetang - månedlig fordeling

Biologi

: Vækstzonen sidder i overgangen mellem stilken og bladet. I løbet af vinter og forår vokser det nye blad ud med det gamle siddende i spidsen til det falder af.

Planten indeholder 10 procent alginsyre (E 400), som bruges til at gøre vandholdige ting tykflydende, f.eks. iscreme.

Levested

: Vokser på 4-30 m dybde, i kølige havområder med stærk strøm, der kan tilføje næring hele tiden. I DK findes kun mindre palmetangplanter, men kan danne hele tangskove på havbunden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ruth Nielsen, Danske Havalger 1,Miljø-og Energiministeriet 1994 ISBN 87-601-4699-0

Knud Georg Brundbjerg, Havplanter alge-tang og deres livsvilkår, Gyldendal 1988 ISBN 87-00-18722-4

Jan C.G. Larsen & Per Juel Hansen, Tang, Natur og Museum 25. årgang nr. 4 1986

De senest indberettede arter i Naturbasen: