Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anni Jensen
    Foto: Anni Jensen
  • Fotograf: Johan Kallesen
    Foto: Johan Kallesen
  • Fotograf: Johan Kallesen
    Foto: Johan Kallesen

Kendetegn

: Lille tangnål er en nålefisk, og det er den mindste af vore tangnåle, hvilket vil sige, at fisken har både ryg-, hale- og brystfinne. Den bliver max 17 cm lang. Kroppen er dækket af benplader, og der er 13-15 plader mellem hovedet og rygfinnen. Øjets diameter er mindre eller lig med snudens højde. Farven er ofte mørk, mørkegrå eller brun med lysere bug. Der er også ofte gullige pletter eller tværbånd. Snuden er relativt kortere end hos de andre tangnåle.
Lille Tangnål
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Philippe Provencal

Variation

: Ingen variation af betydning

Forveksling

: Lille tangnål kan forveksles med vore andre nålefisk. Næbsnogene og snippen adskiller sig ved at mangle bryst- og halefinne. Almindelig tangnål kan skelnes ved at den bliver større, op til 35 cm længde, og ved at snuden er højere end øjets diameter. Stor tangnål kan kendes på størrelsen, op til 50 cm længde, og ved at den har 18-19 benplader mellem hovedet og rygfinnen. Snuden hos lille tangnål er også kortere, mindre end eller lig med halvdelen af afstanden fra snudespids til gællelågskanten.

Udbredelse

: Arten findes fra Biskayen til Vestlandet i Norge. Ved de Britiske Øer ser man den ikke ved de nordskotske kyster.
Lille Tangnål - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lille tangnål ses bedst ved dyk med flasker eller ved snorkling på tangebegroede stenrev og havnemoler. Man kan også finde eksemplarer på den bare sandbund, men altid i nærheden af tangbevoksninger. Den lever også i ålegræsset.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Tangnål baseret på Naturbasens observationer:
Lille Tangnål - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Tangnål - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever i tangbæltet. Den formere sig som almindelig tangnål, ved at hunnerne i løbet af sommeren anbringer æggene i hannernes rugepose, hvor de befrugtes. Efter klækningen søger ungerne stadigvæk beskyttelse i hannernes rugepose, til de er uafhængige ved en størrelse af 13-14 mm.

Levested

: Lille tangnål lever i tangbæltet ved de danske kyster. Den bliver sjælden i Østersøen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bent j. Muus m. fl. Havfisk og fiskeri, Gads forlag 1998.

Moen, F.E og E. Svenson, Dyreliv i havet, Kom Forlag, Kritiansund, 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: